Terug naar nieuwsoverzicht

Alle overheden moeten voldoen aan de Webrichtlijnen (NUP)

Op 1 december hebben, Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) getekend. In het NUP staat hoe de infrastructuur van de e-overheid gericht kan worden benut voor betere dienstverlening door de overheden aan burgers en bedrijven.

Met de ondertekening van het Nationaal Uitvoeringsprogramma moeten Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen uiterlijk 31-10-2010 voldoen aan de Webrichtlijnen en daarmee aan de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid en het Waarmerk drempelvrij.nl. De Webrichtlijnen en het daarbij behorende normdocument Webrichtlijnen van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl zullen binnenkort aangepast moeten worden in verband met de nieuwe versie van de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid. Deze zal, net als de oude versie, integraal in de Webrichtlijnen worden opgenomen.

De verbetering is gevonden in de samenwerking over de grenzen van overheidsorganisaties heen. Goed gebruik van ICT en vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven zijn hierbij kernelementen. Het oplossen van ervaren knelpunten van burgers en bedrijven staat voorop.

Het NUP is een gezamenlijk initiatief van het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen, gebaseerd op een advies van de commissie Postma/Wallage. Het uitvoeringsprogramma richt zich met name op die dienstverlening waar meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken.

De regie op de uitvoering van het NUP is in handen van de Regiegroep Dienstverlening en E-overheid, onder voorzitterschap van staatssecretaris Ank Bijleveld.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief