Terug naar nieuwsoverzicht

Akkoord over Europese richtlijn voor toegankelijke websites en apps ophanden

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie sloten op 3 mei 2016 een politiek akkoord over een Europese Richtlijn inzake de toegankelijkheid van overheidswebsites. Het is de bedoeling om websites en mobiele apps van de verschillende overheden optimaal toegankelijk te maken. Ook voor de tientallen miljoenen Europeanen met een beperking.

De voorgestelde richtlijn schrijft een aantal minimale voorwaarden voor waaraan een publieke website of een app moet voldoen. Dat moet de digitale dienstverlening van onder meer overheden, rechtbanken, politie, ziekenhuizen, universiteiten en bibliotheken verbeteren.

De volgende stap is de formele goedkeuring van de Richtlijn door het Europees Parlement en de Raad. Na publicatie van de Richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie treedt de Richtlijn in werking. De lidstaten hebben 21 maanden de tijd om de Richtlijn om te zetten in eigen wetgeving.

Lees het volledige persbericht op europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1654_en.htm (Engelstalig) of de Nederlandse vertaling op www.europa-nu.nl/id/vk3rvvfsypzf/nieuws/commissie_tevreden_met_akkoord?ctx=vjgtmkwna7mq&tab=0

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief