Terug naar nieuwsoverzicht

Accessibility Monitor: momentopname van de stand van zaken van gemeentelijke en rijksoverheidswebsites

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Stichting Accessibility onderzocht in hoeverre de websites van alle gemeenten en www.rijksoverheid.nl voldoen aan de Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen zijn de overheidsstandaard om de toegankelijkheid en kwaliteit van websites te garanderen. Uit de Accessibility Monitor 2011 blijkt, dat 98% van alle gemeenten hieraan niet voldoet.

De gemeenten hebben sinds de ondertekening van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) in 2008 zichtbaar gewerkt hebben aan het verbeteren van hun websites. Toch leveren bijna alle gemeentelijke websites nog belangrijke knelpunten op: informatie en video's zijn vaak ontoegankelijk en er ontbreekt een duidelijke structuur binnen webpagina's. Bepaalde bezoekers, zoals blinden en slechtzienden, doven, slechthorenden en ouderen, kunnen daardoor de informatie en diensten op gemeentelijke websites onvoldoende gebruiken. Ook is de informatie minder goed vindbaar via zoekmachines zoals Google.

Eind 2010 waren er vier gemeenten met een website die volledig voldoet aan de Webrichtlijnen. Inmiddels zijn het er zeven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst naar aanleiding van de Accessibility Monitor gemeenten op hun verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat informatie en diensten via de website toegankelijk zijn en blijven voor alle gebruikers.
Met het opnemen van de Webrichtlijnen in het i-NUP is bestuurlijk afgesproken dat alle overheidswebsites aan de Webrichtlijnen moeten voldoen.

Het volledige rapport vindt u op www.accessibilitymonitor.nl.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief