Terug naar nieuwsoverzicht

17 nieuwe succescriteria WCAG 2.1

Op 30 januari 2018 heeft het World Wide Web Consortium (W3C) de aanbevelingen voor nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen vrijgegeven.

In de nieuwe ontwerpversie van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) is geen van de huidige succescriteria, versie 2.0, gewijzigd. Wel zijn 17 aanvullende criteria aanbevolen voor versie 2.1.
De tekst van deze nieuwe succescriteria biedt veel aanvullende nuanceringen en kwalificaties, waarover de werkgroep voor versie 2.1 meer dan een jaar gesproken heeft. Omdat het resultaat volledig toetsbaar moet zijn, is het soms moeilijk om snel te begrijpen wat het uiteindelijke doel is van een succescriterium. Michael Gower, lid van de W3C Accessibility Guidelines Working Group, heeft daarom een vereenvoudigde lijst gemaakt. Deze is door drempelvrij.nl vertaald. Uiteraard blijft de Engelse versie gezaghebbend.

De onderstaande lijst biedt een korte uitleg per succescriterium en geeft aan voor welke gebruikers dit het meest van belang is.
Nadat u de tekst heeft gelezen, kunt u de links volgen naar de volledige ontwerptekst op de website van W3C. Om meer inzicht te krijgen, kunt u het Understanding document lezen dat aan ieder succescriterium gelinkt is. Daar vindt u een uitgebreide uitleg voor het doel van ieder nieuw succescriterium. Zowel de ontwerpteksten als de Understanding documents zijn Engelstalig.
Houd er rekening mee dat deze Understanding documents actief ontwikkeld worden, dus bekijk ze als ‘in uitvoering’ en veranderbaar.

 • 3.4 Identificeer algemeen doel (Level AA)
  Maak de betekenis van algemene invoervelden beschikbaar via technologie.
  Vooral van belang voor: gebruikers met verstandelijke beperkingen
 • 3.5 Identificeer doel (Level AAA)
  Maak de betekenis van alle opdrachtknoppen (niet alleen invoervelden) en andere noodzakelijke informatie beschikbaar via technologie.
  Vooral van belang voor: gebruikers met verstandelijke beperkingen
 • 4.10 Terugvloeien (Level AA)
  Zorg ervoor dat de inhoud vergroot kan worden zonder dat horizontaal scrollen nodig is.
  Vooral van belang voor: slechtziende gebruikers
 • 4.11 Contrast van niet-tekst (Level AA)
  Zorg ervoor dat belangrijke visuele informatie zoals grafieken en icons voldoen aan hetzelfde minimale contrast dat vereist is voor grotere tekst.
  Vooral van belang voor: slechtziende gebruikers
 • 4.12 Spatiëring tekst (Level AA)
  Bied gebruikers de mogelijkheid om de spatiëring van de tekst aan te passen zodat deze makkelijker te lezen is.
  Vooral van belang voor: slechtziende gebruikers en gebruikers met verstandelijke beperkingen
 • 4.13 Inhoud op ‘over de tekst heen gaan’ of ‘focus’ (Level AA)
  Als inhoud kan verschijnen of verdwijnen zonder dat de gebruiker dit doelbewust activeert, ontwerp de interactie dan zo dat alle gebruikers het kunnen bedienen en de inhoud kunnen waarnemen.
  Vooral van belang voor: slechtziende en blinde gebruikers
 • 2.6 Time-outs (Level AAA)
  Vertel gebruikers hoe lang zij inactief kunnen zijn voordat ze (ingevoerde) informatie verliezen.
  Vooral van belang voor: gebruikers met verstandelijke beperkingen
 • 2.7 Animatie door interacties (Level AAA)
  Maak het voor gebruikers mogelijk om onnodige bewegende effecten uit te zetten.
  Vooral van belang voor: gebruikers met evenwichtsstoornissen
 • 4.11 Sneltoetsen (Level A)
  Zorg ervoor dat sneltoetsen een wijzigingstoets bevatten. [Een wijzigingstoets is een toets die de actie van een toets wijzigt als deze tegelijkertijd wordt ingedrukt, bijvoorbeeld ALT, Ctrl of Shift]
  Vooral van belang voor: gebruikers die voornamelijk via spraak of toetsenbord werken
 • 4.12 Label in naam (Level A)
  Maak van het zichtbare label voor opdrachten een trigger voor spraakactivering.
  Vooral van belang voor: gebruikers die voornamelijk via spraak werken
 • 5.1 Handbewegingen cursor (Level A)
  Maak het mogelijk voor gebruikers om touchscreens met één vinger te bedienen.
  Vooral van belang voor: gebruikers met fysieke beperkingen
 • 5.2 Ongedaan maken cursor (Level A)
  Verminder het per ongeluk activeren van opdrachtknoppen door hun bediening consistent te maken.
  Vooral van belang voor: gebruikers met verstandelijke, fysieke of visuele beperkingen
 • 5.3 Grootte van het doel (Level AAA)
  Maak opdrachtknoppen groter zodat ze makkelijker kunnen worden bediend, vooral op touchscreens.
  Vooral van belang voor: gebruikers met fysieke beperkingen
 • 5.4 Verschillende invoermechanismen (Level AAA)
  Verhinder gebruikers niet om verschillende manieren te kiezen om inhoud in te voeren.
  Vooral van belang voor: gebruikers die specifieke bedieningsmiddelen nodig hebben of hulptechnologie gebruiken
 • 6.1 In beweging brengen (Level A)
  Vertrouw niet alleen op bewegingen van of naar het apparaat om pagina-inhoud te bedienen.
  Vooral van belang voor: gebruikers die niet in staat zijn om fysiek apparaten te bedienen
 • 6.2 Oriëntatie (Level AA)
  Zet inhoud niet vast aan een staande of liggende positie van tablet of mobiele telefoon.
  Vooral van belang voor: gebruikers die niet in staat zijn om de oriëntatie van apparaten te wijzigen
 • 2.6 Statusveranderingen (Level AA)
  Zorg ervoor dat hulptechnologieën melding maken aan gebruikers over veranderingen in de inhoud die geen focus krijgen
  Vooral van belang voor: blinde en slechtziende gebruikers

De laatste ontwikkelversie, in W3C terminologie de Candidate Recommendation, zal nu een beoordelings- en testproces van zes maanden ondergaan ter voorbereiding op de officiële versie.

Voor meer achtergrond over de doelstelling en planning van WCAG 2.1: de Candidate Recommandation’s Introduction section.

 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief