Nieuws

Het laatste nieuws over Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, toegankelijkheid en webrichtlijnen, vindt u hier. In het archief vindt u nieuwsberichten uit specifieke jaren.

12 jun 2019

European Accessibility Act gepubliceerd

Op 7 juni 2019 is Richtlijn 2019/882 over de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten, de European Accessibility Act, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Twintig dagen na de publicatie, op 27 juni 2019, begint de periode van 3 jaar waarin de nationale regeringen de Richtlijn moeten ‘vertalen’ in nationale …

04 mrt 2019

Planning Agenda Digitale Overheid

De Agenda Digitale Overheid, NL DIGIbeter, is een gezamenlijke agenda van alle overheden met belangrijke publieke en private partners. De agenda geeft aan hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Het doel van NL DIGIbeter is om de digitale dienstverlening te …

18 dec 2018

Digitale inclusie: iedereen moet kunnen meedoen

‘We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. Dat heeft een grote invloed op het leven van iedereen. Technologie kan ons land klaarmaken voor de toekomst. Het biedt kansen. Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Daar moeten we rekening mee houden. We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. …

14 dec 2018

Eric Velleman: Ontoegankelijkheid gemeentesites organisatorisch probleem

Stichting drempelvrij.nl feliciteert van harte dr. Eric Velleman die op 6 december jl. promoveerde aan de Universiteit Twente met het proefschrift ‘De implementatie van standaarden voor toegankelijkheid door Nederlandse gemeenten’.Het promotieonderzoek werd onder andere mede mogelijk gemaakt door Bartiméus, een van de initiatiefnemers van het …

20 nov 2018

Ziekenhuizen: onderzoek naar digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid wordt steeds belangrijker in onze maatschappij; circa 35% van de bevolking begrijpt uw website niet goed als deze niet toegankelijk is. Internetbureau Stuurlui heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de digitale toegankelijkheid van ziekenhuizen in …

17 okt 2018

Niet meer dan logisch... een toegankelijke website

Tijdens een feestelijk ontbijt is in het stadhuis van Haarlem de nieuwe website van Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken gelanceerd.De website, een platform voor maatschappelijk betrokken ondernemen, brengt bedrijf en samenleving met elkaar in …

05 okt 2018

Bewustwording eerste stap naar toegankelijke commerciële websites

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid – 1 t/m 6 oktober – heeft het College voor de Rechten van de Mens door Accessibility een onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van de websites van webwinkels, reisorganisaties en energiebedrijven. Daaruit blijkt, dat op dit moment geen enkele website aan alle richtlijnen van …

14 jun 2018

Digitale toegankelijkheid onderdeel programma 'Onbeperkt meedoen!'

Op 13 juni 2018 heeft minister De Jonge van VWS namens de andere leden van het kabinet het programma ‘Onbeperkt meedoen! – Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap’ aangeboden aan de Tweede …

11 jun 2018

Staatssecretaris Knops: Meer aandacht voor webtoegankelijkheid

In zijn brief van 25 mei 2018 in antwoord op Kamervragen van Groen Links Kamerlid Özütok schrijft staatssecretaris Knops dat hij verwacht dat onder invloed van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijkheid de komende jaren meer bestuurlijke aandacht zal …

08 jun 2018

W3C-aanbeveling WCAG 2.1 beschikbaar

Op 5 juni 2018 heeft W3C een belangrijke update uitgebracht van de internationaal erkende Web Content Accessibility Guidelines 2.0, namelijk WCAG 2.1. Deze richtlijnen behandelen de toegankelijkheid van webcontent op desktops, laptops, tablets en mobiele …

    Nieuwsarchief