Over WCAG 2.1

Sinds de lancering van de eerste internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG in 1999 is de ontwikkeling van internet(toepassingen) razendsnel gegaan. Eind 2008 is daarom WCAG 2.0 gelanceerd: een leidraad waarmee zowel webontwikkelaars als webmanagers een handvat hebben om hun website, webapplicaties en content niet alleen nu, maar ook in de toekomst beter en toegankelijker te maken.
Omdat de laatste jaren het internetgebruik via mobiele apparaten is toegenomen, was er behoefte aan een uitbreiding van de richtlijnen. In 2018 is daarom WCAG 2.1 uitgebracht. Deze update werkt WCAG 2.0 bij en breidt de toegankelijkheidsrichtlijnen uit.

Europese standaard

Sinds december 2016 is in Nederland de Europese standaard, EN 301 549, van kracht. Hierin waren de richtlijnen van WCAG 2.0 niveau A en AA volledig opgenomen. Op 7 september 2018 is WCAG 2.1 opgenomen in de Europese standaard. Per 23 december 2018 is deze nieuwe versie verplicht gesteld. Dat betekent dat (semi)overheidsorganisaties moeten voldoen aan WCAG 2.1 niveau A en AA.

Opbouw van versie 2.1

Versie 2.1 is gelaagd opgebouwd. De opbouw is gebaseerd op de 4 principes Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Deze 4 principes bevatten samen 13 richtlijnen. Deze zijn weer onderverdeeld in succescriteria. Per succescriterium worden algemene en technologiespecifieke voorbeelden (HTML, JavaScript, Flash, etc.) gegeven hoe aan het criterium kan worden voldaan. Dit gebeurt in zogenaamde 'technieken'. Zie ook onderstaande afbeelding.

Grafische weergave van de opbouw van WCAG 2.1; in de tekst onder de afbeelding wordt de opbouw beschreven.

Principe Waarneembaar: Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Het principe Waarneembaar bevat 4 richtlijnen en 29 succescriteria.

 • Niveau A: 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1 en 1.4.2;
 • Niveau AA: 1.2.4, 1.2.5, 1.3.4, 1.3.5, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12 en 1.4.13;
 • Niveau AAA: 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.3.6, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8 en 1.4.9.

Principe Bedienbaar: Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Het principe Bedienbaar bevat 5 richtlijnen en 19 succescriteria.

 • Niveau A: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 en 2.5.4;
 • Niveau AA: 2.4.5, 2.4.6 en 2.4.7;
 • Niveau AAA: 2.1.3, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.2, 1.3.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.5.5 en 2.5.6.

Principe Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Het principe Begrijpelijk bevat 3 richtlijnen en 17 succescriteria.

 • Niveau A: 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 en 3.3.2;
 • Niveau AA: 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.3 en 3.3.4;
 • Niveau AAA: 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.5, 3.3.5 en 3.3.6.

Principe Robuust: Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

Het principe Robuust bevat 1 richtlijnen en 3 succescriteria.

 • Niveau A: 4.1.1 en 4.1.2;
 • Niveau AA: 4.1.3.

Verschillen tussen WCAG 2.0 en WCAG 2.1

De volgende succescriteria zijn nieuw in WCAG 2.1. Omdat op dit moment de Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar is, verwijzen de links naar de Engelstalige versie.

Niveau A:

Niveau AA:

Niveau AAA:

Klachtenprocedure

Bezoekers kunnen een klacht indienen als ze vinden dat een website met het waarmerk toch niet voldoet aan de richtlijnen. Het logo van het Waarmerk drempelvrij.nl dat op een geïnspecteerde website wordt geplaatst, is een link naar een online reactieformulier op de website van de inspectie-instelling die de website heeft geïnspecteerd. In het formulier kan nauwkeurig worden aangegeven welke problemen de bezoeker op de website ervaart.

Wanneer blijkt dat de website niet meer toegankelijk is dienen de gevonden knelpunten binnen 20 werkdagen opgelost te worden. Dan kan het waarmerk op de site kan blijven staan. Is het niet mogelijk om binnen 20 werkdagen de problemen op te lossen dan zal het waarmerk (tijdelijk) van de website gehaald moeten worden. Pas als de problemen opgelost zijn mag het waarmerk weer geplaatst worden.

Stichting drempelvrij.nl

Stichting drempelvrij.nl heeft als doelstelling de toegankelijkheid van Nederlandse websites te bevorderen voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking en senioren. Hiervoor is een transparante regeling met logo's en heldere normen opgezet die door de Stichting beheerd wordt. Meer over Stichting drempelvrij.nl