Niveaus en logo's WCAG 2.1

Iedere site die geïnspecteerd is, wordt in het register Waarmerkdragers vermeld.
In het register wordt na het klikken op het logo een rapport zichtbaar. In het rapport is beschreven aan welk niveau en aan welke succescriteria (een deel van) de site voldoet.

Overigens spreekt WCAG niet over een 'site', maar over een 'verzameling webpagina's'. Waar we hier spreken over 'site', bedoelen we dus een verzameling webpagina's.

Twee drempelvrij niveaus

In 2018 is WCAG 2.1 verschenen, de update en uitbreiding van WCAG 2.0.
Versie 2.1 van WCAG kent 3 niveaus van toetsing:

  • Niveau A
  • Niveau AA
  • Niveau AAA

Om aan te sluiten bij de Europese standaard EU 301 549, die WCAG 2.1 AA verplicht stelt, heeft Stichting drempelvrij.nl 2 niveaus van toetsing én de bijbehorende logo's vastgesteld:

  • drempelvrij niveau 1: site voldoet aan WCAG 2.1, niveau A
  • drempelvrij niveau 2: site voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA

Het volledig voldoen aan Level AAA is meestal niet nodig en is daarom ook niet meegenomen bij de toetsingsniveaus.

Gekozen is verder om de bekende logo's van versie 1 en 2 te blijven gebruiken.

drempelvrij niveau 1: groen logo met 1 sterdrempelvrij niveau 1 logo (WCAG 2.1, niveau AA)

Blijkt uit de inspectie dat uw site voldoet aan niveau A van WCAG 2.1, dan mag u het groene logo met 1 ster voeren. Dit is drempelvrij niveau 1. Bij de uitleg van het logo kan staan aan welke onderdelen van WCAG 2.1 AA de site voldoet.

drempelvrij niveau 2: groen logo met 2 sterrendrempelvrij niveau 2 logo (WCAG 2.1, Level AA)

Haalt u niveau AA van WCAG 2.1, dan heeft u recht op het voeren van het groene logo met 2 sterren. Uw site voldoet dan aan drempelvrij niveau 2. Dit niveau komt overeen met de Europese standaard EN 301 549 en is per 23 december 2018 verplicht gesteld voor overheidsorganisaties, zie ook www.digitoegankelijk.nl/beleid/wat-is-verplicht.
Bij de uitleg van het logo kan staan aan welke onderdelen van WCAG 2.1 niveau AAA de site voldoet.

Deel van de site voldoet: groen logodrempelvrij logo

Het kan zijn dat een afgebakend deel van de site voldoet aan niveau A of AA van WCAG 2.1. U moet dan het groene logo zonder ster op de homepage plaatsen. Bij de uitleg van het logo staat welk deel van de site voldoet aan niveau A of AA.