Nieuwsarchief

18 Dec 2018

Digitale inclusie: iedereen moet kunnen meedoen

‘We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. Dat heeft een grote invloed op het leven van iedereen. Technologie kan ons land klaarmaken voor de toekomst. Het biedt kansen. Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Daar moeten we rekening mee houden. We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. …

14 Dec 2018

Eric Velleman: Ontoegankelijkheid gemeentesites organisatorisch probleem

Stichting drempelvrij.nl feliciteert van harte dr. Eric Velleman die op 6 december jl. promoveerde aan de Universiteit Twente met het proefschrift ‘De implementatie van standaarden voor toegankelijkheid door Nederlandse gemeenten’.Het promotieonderzoek werd onder andere mede mogelijk gemaakt door Bartiméus, een van de initiatiefnemers van het …

20 Nov 2018

Ziekenhuizen: onderzoek naar digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid wordt steeds belangrijker in onze maatschappij; circa 35% van de bevolking begrijpt uw website niet goed als deze niet toegankelijk is. Internetbureau Stuurlui heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de digitale toegankelijkheid van ziekenhuizen in …

17 Oct 2018

Niet meer dan logisch... een toegankelijke website

Tijdens een feestelijk ontbijt is in het stadhuis van Haarlem de nieuwe website van Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken gelanceerd.De website, een platform voor maatschappelijk betrokken ondernemen, brengt bedrijf en samenleving met elkaar in …

05 Oct 2018

Bewustwording eerste stap naar toegankelijke commerciële websites

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid – 1 t/m 6 oktober – heeft het College voor de Rechten van de Mens door Accessibility een onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van de websites van webwinkels, reisorganisaties en energiebedrijven. Daaruit blijkt, dat op dit moment geen enkele website aan alle richtlijnen van …

14 Jun 2018

Digitale toegankelijkheid onderdeel programma 'Onbeperkt meedoen!'

Op 13 juni 2018 heeft minister De Jonge van VWS namens de andere leden van het kabinet het programma ‘Onbeperkt meedoen! – Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap’ aangeboden aan de Tweede …

11 Jun 2018

Staatssecretaris Knops: Meer aandacht voor webtoegankelijkheid

In zijn brief van 25 mei 2018 in antwoord op Kamervragen van Groen Links Kamerlid Özütok schrijft staatssecretaris Knops dat hij verwacht dat onder invloed van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijkheid de komende jaren meer bestuurlijke aandacht zal …

08 Jun 2018

W3C-aanbeveling WCAG 2.1 beschikbaar

Op 5 juni 2018 heeft W3C een belangrijke update uitgebracht van de internationaal erkende Web Content Accessibility Guidelines 2.0, namelijk WCAG 2.1. Deze richtlijnen behandelen de toegankelijkheid van webcontent op desktops, laptops, tablets en mobiele …

07 Jun 2018

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gepubliceerd

Op 1 juli 2018 treedt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking.Dit besluit is op 24 mei 2018 …

01 Mar 2018

drempelvrij.nl stelt Meldpunt Stemhulp in

Op 21 maart vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor 133 gemeenten is een digitale stemhulp …

13 Feb 2018

17 nieuwe succescriteria WCAG 2.1

Op 30 januari 2018 heeft het World Wide Web Consortium (W3C) de aanbevelingen voor nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen …

06 Feb 2018

Websites en apps verplicht toegankelijk!

Op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de ministerraad op vrijdag 2 februari 2018 besloten dat alle websites en mobiele apps van (semi-)overheden ook toegankelijk en bruikbaar moeten zijn voor mensen met een …

05 Feb 2018

Training digitoegankelijkheid door en voor gebruikers en ervaringsdeskundigen

Sinds 2017 is in allerlei wet- en regelgeving vastgelegd waar een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website aan moet …

24 Jan 2018

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is digitaal toegankelijk!

Deze week is het e-healthweek: een campagne om kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg te …

17 Jan 2018

Nieuw logo Cardan Technobility

Graag attenderen wij u op het nieuwe logo van inspectie-instelling …