Nieuwsarchief

14 Dec 2016

Nieuwe Europese standaard voor toegankelijkheid: drempelvrij niveau 2

Op 22 december 2016 treedt de nieuwe Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in werking. Dit betekent dat de Webrichtlijnen worden vervangen door de Europese standaard EN 301 …

29 Nov 2016

Nieuws van de TEC T&G

In de laatste vergadering van de Technische Expert Community Toegankelijkheid & Gebruiksvriendelijkheid - TEC T&G - is onder andere gesproken over de manier waarop tijdens (her)inspecties wordt omgegaan met PDF’s en depricated HTML 5 specifieke …

05 Nov 2016

NOS: Borg digitale toegankelijkheid voor alle gebruikers!

Op 5 november besteedt het NOS Journaal van 8 uur aandacht aan de ontoegankelijkheid van websites van onder andere energiebedrijven, nieuws- en zorgorganisaties en webwinkels voor blinden en …

27 Oct 2016

Europees Parlement neemt belangrijk besluit op weg naar inclusief digitaal Europa

Op 26 oktober 2016 is de eerste EU-brede Richtlijn om websites en apps van de publieke sector toegankelijk te maken formeel goedgekeurd door het Europees …

14 Jun 2016

Toegankelijkheidsregister: vind snel een toegankelijke e-dienstverlener!

In 2016 wordt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dit betekent dat digitale toegankelijkheid de norm wordt. Wacht niet op de wetgeving, maar zorg nu al voor een toegankelijke website of …

11 May 2016

Akkoord over Europese richtlijn voor toegankelijke websites en apps ophanden

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie sloten op 3 mei 2016 een politiek akkoord over een Europese Richtlijn inzake de toegankelijkheid van overheidswebsites. Het is de bedoeling om websites en mobiele apps van de verschillende overheden optimaal toegankelijk te maken. Ook voor de tientallen miljoenen Europeanen met …

19 Apr 2016

Focus op digitale toegankelijkheid

Met de ratificatie van het VN-verdrag en in lijn met internationale ontwikkelingen krijgt het Nederlandse beleid rond Webrichtlijnen een steeds sterkere focus op digitale toegankelijkheid. De internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid (WCAG 2.0) staan hierbij …

15 Apr 2016

Toegankelijkheid wordt de norm

Op dinsdag 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer unaniem de wetsvoorstellen voor goedkeuring en uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap …

30 Mar 2016

Keurmerkinstituut derde inspectie-instelling

Op 23 maart 2016 hebben Willem van Weperen, directeur van het Keurmerkinstituut en Fini de Paauw, voorzitter van de Stichting drempelvrij.nl de samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee het Keurmerkinstituut drempelvrij inspectie-instelling …

15 Mar 2016

Samenwerking tussen Technobility en Stichting drempelvrij.nl bekrachtigd

Na de overname van de activiteiten en medewerkers van Flincl naar Technobility is op 15 februari jl. de samenwerking tussen Technobility en Stichting drempelvrij.nl bekrachtigd middels het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door Joost Eijkens, algemeen directeur Cardan Technobility en Fini de Paauw, voorzitter Stichting …

10 Feb 2016

Website Oog op Zorg ontvangt certificaat drempelvrij.nl

In 2015 is het project Oog op Zorg gestart vanuit het Platform doven, slechthorenden en tos (mensen met taalontwikkelingsstoornis). In samenwerking met de Oogvereniging is een Zorgmonitor ontwikkeld waar mensen met een visuele en/of auditieve beperking hun klacht of ervaring met betrekking tot de zorg kunnen …

21 Jan 2016

Toegankelijkheid stap dichterbij

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer positief gestemd over de ratificatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een …

06 Jan 2016

Flincl wordt Technobility

Vanaf 6 januari 2016 gaat inspectie-instelling Flincl verder onder de naam …