Nieuwsarchief

16 Dec 2014

Besluiten nieuwe PDF, archiefmateriaal en IE 8.0

In de normcommissie van 25 november 2014 zijn de onderstaande vraagstukken besproken, die inmiddels zijn vastgesteld door het bestuur. Het gaat over het vaststellen van wat nieuwe PDF en inspectietoepassing is en om het bepalen van wat archiefmateriaal is. Daarnaast is een besluit genomen over IE …

10 Dec 2014

Nieuwe website provincie Overijssel drempelvrij

Commissaris van de Koning van Overijssel Ank Bijleveld nam vandaag het ‘waarmerk drempelvrij 2’ in ontvangst voor de provinciale website www.overijssel.nl. Daarmee voert Overijssel als eerste provincie in Nederland het groene logo als bewijs dat alle bezoekers – ook visueel en auditief gehandicapten – de website goed kunnen …

17 Nov 2014

College voor de Rechten van de Mens: aandacht voor digitale toegankelijkheid

Naar alle waarschijnlijkheid zal het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap medio 2015 worden geratificeerd door de Nederlandse overheid. Het College voor de Rechten van de Mens wordt dan de toezichthouder op de uitvoering van het verdrag. Op 30 oktober 2014 heeft het College een bijeenkomst georganiseerd om de knelpunten …

24 Oct 2014

Bijzonder toegankelijk – onafhankelijk vastgesteld!

In een artikel in InGovernment van september wordt het belang van toegankelijke overheidswebsites onderstreept. Om deze te realiseren, is samenwerking gezocht met softwareleveranciers en is een set instrumenten ontwikkeld waarmee overheden zelf kunnen checken of zij goed bezig zijn met …

06 Oct 2014

Bijzonder toegankelijk – drempelvrij.nl 10 jaar op de bres voor aantoonbare digitale toegankelijkheid

Van 6 t/m 11 oktober vindt de 15e Week van de Toegankelijkheid plaats. Onder het motto ‘Welkom bij onze club!’ staat de toegankelijkheid van verenigingen centraal. Doel is om te laten zien hoe verenigingen toegankelijk kunnen zijn voor iedereen, ook voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Het gaat om fysieke toegankelijkheid en het …

15 Sep 2014

Netwerkbijeenkomst 23 januari 2015: 10 jaar op de bres voor Digitale Toegankelijkheid voor iedereen

Eerder bent u via deze website geïnformeerd over een feestelijke netwerkbijeenkomst op 3 oktober. Een goed moment om aan de voorafgaand aan de Week van de Toegankelijkheid met elkaar nieuwe inzichten en beleidskaders te delen. Echter, in verband met de beschikbaarheid van enkele belangrijke sprekers is deze netwerkbijeenkomst verplaatst naar 23 …

25 Jun 2014

‘De vaardigheid om digitaal zaken te doen met de overheid wordt groter naarmate overheidswebsites toegankelijker zijn’

In het Algemeen Overleg Digitale overheid van 25 juni 2014 heeft mevrouw Oosenbrug in het kader van de digitale toegankelijkheid onder andere aan Minister Plasterk gevraagd naar de bereikte resultaten: welke overheidswebsites aantoonbaar …

29 Apr 2014

drempelvrij.nl op de bres voor toegankelijke digitale overheid en participatiesamenleving

Willen de digitale overheid en de participatiesamenleving een succes worden, dan moeten de digitale diensten en voorzieningen aan minimale toegankelijkheidsvoorwaarden voldoen. Daarom dienen gemeenteraden dit een prominente plaats geven in de komende raadsprogramma’s en …

25 Mar 2014

Register Waarmerkdragers gebruiksvriendelijker

Wilt u snel weten of een website aantoonbaar toegankelijk is? Dat is nu heel …

28 Feb 2014

Tijdelijke ontheffing voor DigiD

Op dit moment is het voor een website met DigiD niet mogelijk om te voldoen aan de eisen voor een waarmerk WCAG 2.0 / Webrichtlijnen versie 2.0. Dit heeft te maken met het feit dat er content aanwezig is met een tijdslimiet, waarvan de timing niet aanpasbaar is (succescriterium …

17 Feb 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: ga voor een toegankelijke gemeente!

Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat de rijksoverheid steeds meer zorgtaken naar de gemeenten overhevelt, is toegankelijke communicatie voor iedereen een belangrijk item in deze …

10 Jan 2014

Qualityhouse wordt Centric Test & Security Professionals

Vanaf 1 januari 2014 gaat inspectie-instelling Qualityhouse verder onder de naam Centric Test & Security Professionals. Qualityhouse was al onderdeel van …