Nieuwsarchief

20 Dec 2013

De burger gaat digitaal: aanbevelingen ombudsman

In zijn Visiebrief digitale overheid van 23 mei 2013 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven dat burgers in 2017 al hun zaken via internet moeten kunnen regelen. Hoe wordt daarbij rekening gehouden met de belangen van …

16 Oct 2013

Handreiking webrichtlijnen en geo-informatie

Geonovum en ICTU hebben een praktische 'handreiking webrichtlijnen en geo' …

20 Jun 2013

Betrouwbaar digitaal toegankelijk: eerste drempelvrij certificaten WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2 uitgereikt

Vanmiddag zijn in Utrecht de eerste Waarmerk drempelvrij.nl certificaten uitgereikt aan organisaties die voldoen aan WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2 …

17 Jun 2013

Feestelijke uitreiking eerste drempelvrij logo’s WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2

Tijdens het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid op 20 juni 2013 worden door de voorzitter van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl de eerste logo's uitgereikt voor websites die voldoen aan de richtlijnen voor WCAG 2.0 / Webrichtlijnen …

10 Jun 2013

Drempelvrij 2 waarmerkregeling bevordert aantoonbare toegankelijkheid

Sinds 2005 voert de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl samen met de overheid de Kwaliteitsregeling Webrichtlijnen (WR1) uit. De afgelopen anderhalf jaar heeft de stichting met de overheid en binnen eigen geledingen overleg gevoerd over aanpassing van deze regeling. Aanleiding zijn de recente veranderde opstelling van de overheid ten opzichte van …

10 Jun 2013

Normcommissieleden opgestapt

Op 6 juni 2013 hebben alle leden van de normcommissie per direct hun lidmaatschap opgezegd. Zij verschillen van inzicht met het bestuur over het functioneren van de stichting en de toekomstplannen, en achten deze verschillen …

30 May 2013

Visiebrief digitale overheid: Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid

Alleen beleid rondom toegankelijkheid van overheidsinformatie, zoals webrichtlijnen en initiatieven op Rijks- en gemeentelijk niveau van Digisterker is niet voldoende. Dat schrijft minister Plasterk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder andere aan de Tweede Kamer in zijn visiebrief digitale overheid. Hierin zet hij een nadere uitwerking …

29 May 2013

Evaluatiedocument WCAG 2.0 en Webrichtlijnen 2 online

Het bestuur heeft besloten om vanaf 28 mei 2013 het evaluatiedocument publiek beschikbaar te …

14 Apr 2013

Uitstel plaatsing evaluatiedocumentatie

De plaatsing van de evaluatiedocumentatie is opgeschort, omdat het geheel nog niet compleet is. Uiteraard wordt u geïnformeerd over …

03 Apr 2013

Toetsingsniveaus en logo's drempelvrij versie 2 vastgesteld

Zowel de niveaus als de logo's voor het voldoen aan versie 2 van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) en Webrichtlijnen zijn bekend. Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft deze …

27 Mar 2013

Toetsing mogelijk op WCAG/Webrichtlijnen versie 2

Het is zover: websites in Nederland kunnen officieel per 15 april 2013 geïnspecteerd worden op de Web Content Accessibility Guidelines 2 (WCAG 2) en Webrichtlijnen 2. Deze maand heeft het bestuur het besluit bekrachtigd van de Normcommissie om de toetsingsmethode definitief vast te stellen. Ook een logo voor versie 2 is nu …

27 Mar 2013

“APK voor de digitale snelweg moet blijven”

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl (SWD) heeft grote bezwaren tegen het voornemen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de naleving van de Webrichtlijnen versie 1 te versoepelen en de onafhankelijke toetsing via het Waarmerk drempelvrij.nl niet meer verplicht te …

26 Mar 2013

Gebruikerspanel toont bedrijven belang toegankelijkheid websites

Wanneer is een website toegankelijk? Waar lopen gebruikers met een beperking tegenaan? Om op deze vragen antwoord te krijgen, liet een gebruikerspanel aan een aantal webeigenaren zien wat ze tegenkomen als ze hun website bezoeken. Hierdoor kregen webeigenaren direct inzicht in het effect van de Webrichtlijnen. Bekijk een verslag …

26 Mar 2013

Verzoek belangenorganisaties aan Vaste Kamercommissie voor BZK

In voorbereiding op het Algemeen Overleg met de minister op 3 april 2013 hebben de belangenorganisaties hun standpunten over toegankelijkheid van overheidswebsites verwoord. In een brief pleiten zij onder andere voor behoud van een onafhankelijke toetsing van overheidswebsites, zoals het Waarmerk drempelvrij.nl. De brief is ondertekend door …

22 Mar 2013

Oproep Oogvereniging: op de bres voor toegankelijke overheidswebsites

Op 3 april vindt in de Tweede Kamer het algemeen overleg plaats over gebruik van ICT-mogelijkheden door de overheid. De toegankelijkheid van overheidswebsites komt daarbij ter sprake. De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl vraagt graag uw aandacht voor de oproep van de Oogvereniging om deze vergadering bij te …

11 Mar 2013

Seminar nieuwe PDF/UA standaard

De PDF Associatie presenteert in samenwerking met Adobe een serie seminars 'PDF/UA - hoe het werkt'. De seminars bieden inzicht in hoe bestaande programma's te gebruiken, aangevuld met vrij beschikbare tools, om toegankelijke PDF en PDF/UA te maken zonder dat het veel extra inspanning kost. Het eerste 'PDF/UA - hoe het werkt' seminar in …

01 Mar 2013

Logo: nieuw afdrachttarief

Voor de huidige inspectieregeling is door het bestuur besloten om voor 2013 het tarief voor de afdracht vast te stellen op € 234,00 voor zowel het groene als het oranje waarmerk. De afdracht aan de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl is sinds 2004 niet aangepast. Om het dynamisch beheer en onderhoud van de toegankelijkheidregelingen, …

12 Feb 2013

Afbeeldingen en alt-attributen

De laatste maand is op verschillende sites te lezen dat de normcommissie van het Waarmerk drempelvrij.nl besloten zou hebben dat alt-attributen bij afbeeldingen voortaan anders beoordeeld mogen worden. Er is echter geen besluit genomen dat afwijkt van de bestaande norm. Vanwege de verwarring en vragen hierbij een korte uitleg hoe …

07 Jan 2013

Blind surfen

Blinden en mensen met een andere handicap vinden prima hun weg op internet. Maar dan moet de website wel goed in elkaar zitten. En dat is nog niet altijd het geval. De computer leest elke toets voor die Roel van Houten intypt. Hij schrijft een e-mail en zo controleert hij of er ook staat wat hij bedoelt. De vrouwenstem praat snel. Voor …