Nieuwsarchief

20 Dec 2012

Reactie drempelvrij.nl op brief minister Plasterk

Eind november schreef minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer op welke manier hij de toegankelijkheid van overheidswebsites wil bevorderen. In reactie hierop stuurde het bestuur een brief aan de minister waarin de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl haar standpunt duidelijk maakt. Lees de brief aan …

01 Dec 2012

Koerswijziging toegankelijke overheidswebsites heilloze weg

Toegang tot overheidswebsites niet langer gegarandeerd voor gehandicapten Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken informeerde deze week per brief de Tweede Kamer over de toegankelijkheid en kwaliteit van de websites van de (rijks)overheid. De stand van zaken en de aangekondigde beleidswijziging is met teleurstelling en verbazing ontvangen …

30 Nov 2012

Nieuwe voorzitter normcommissie

Op 29 november 2012 heeft het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl Iacobien Riezebosch benoemd tot voorzitter van de normcommissie. Hiermee is de ontstane vacature, na het vertrek van Koen Willems op 11 oktober 2012, vervuld. Iacobien Riezebosch is lid van de normcommissie sinds oktober 2011.  Zij is sinds 2002 …

18 Jul 2012

Versoepelen Webrichtlijnen ongewenst en onnodig

Het laten vervallen van de 'ondertitelingeis' voor video op gemeentelijk websites is ongewenst en onnodig. Het holt het principe uit van een toegankelijke overheid als burgerrecht. Bovendien blijkt dit ook niet het grootste obstakel te zijn om aan de Webrichtlijnen te voldoen. Dit zegt de stichting Waarmerk drempelvrij.nl in een reactie op …

26 Jun 2012

Zeggenschap over E-dienstverlening!

De overheid gaat steeds meer diensten digitaal aanbieden, ook in het sociale domein. Zenc en CliP hebben informatie en praktische hulpmiddelen verzameld waarmee cliënten- of andere adviesraden meteen aan de slag kunnen. De bouwstenen helpen direct om de vindbaarheid, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de e-dienstverlening in beeld …

21 Jun 2012

Wijziging Handboek

In paragraaf 2.3, artikel 4 van het Handboek van de Stichting Waarmerk drempelvrij is een wijziging opgenomen. U vindt de nieuwste versie van het Handboek …

21 Jun 2012

The Internet Academy haalt logo niveau 2

Als 1e opleidingsinstituut in Nederland heeft The Internet Academy het logo Waarmerk drempelvrij.nl behaald. En dan ook nog niveau 2. Jaap van de Putte, eigenaar The Internet Academy, is trots op het behalen van het logo. 'Het toegankelijk maken van alle teksten en afbeeldingen was niet heel veel werk, omdat wij vanaf de start de …

04 May 2012

Digitale dienstverlening gemeenten nog steeds onder de maat

Viziris en CG-Raad hebben onderzoek naar digitale toegankelijkheid laten uitvoeren onder inwoners van 58 willekeurige gemeenten. Specifieke dienstverlening aan de burger maar ook andere praktische informatie bleek slecht vindbaar of niet bruikbaar. En dat terwijl de meerderheid van de respondenten wel ervaring had met het gebruik van internet. …

04 May 2012

Gebruikers aan zet

Viziris en CG-Raad zijn erg blij met de reacties van de respondenten op de enquête digitale dienstverlening gemeenten. Het is een snel en effectief middel gebleken dat zij vaker willen gebruiken. Een aantal respondenten heeft aangegeven contactpersoon te willen zijn om de digitale gemeentelijke toegankelijkheid kritisch te volgen. Wilt u …

28 Mar 2012

Evaluatiedocument Webrichtlijnen versie 2 in Betaversie gereed

Vanuit de normcommissie – De normcommissie heeft de afgelopen periode intensief gewerkt aan het tot stand brengen van het evaluatiedocument voor Webrichtlijnen versie 2. Dit document beschrijft hoe een website moet worden geëvalueerd om te kunnen nagaan of die voldoet aan Webrichtlijnen versie 2. Doel is een zo betrouwbaar mogelijke …

13 Mar 2012

Feit of fictie: alle websites van de overheid eind 2012 toegankelijk!

Alle websites van de rijksoverheid en zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) moeten eind 2012 aan de Webrichtlijnen voldoen. Websites van gemeenten moeten eind 2012 aan de minimale toegankelijkheidseisen voldoen. Als in zomer 2012 blijkt dat de gemeenten deze deadline niet halen, stelt de minister een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op …

24 Feb 2012

Helft nieuwe gemeentewebsites ontoegankelijk

Blinden en slechtzienden kunnen geen aangifte doen op politie.nl Bij veel websites van gemeenten en Zelfstandige Bestuursorganisaties (ZBO's) is het droevig gesteld met de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Van de 23 gemeenten die vanaf 1 juli 2011 een nieuwe website hebben, voldoen er 12 niet aan de minimale toegankelijkheidseisen …

18 Jan 2012

Digitale toegankelijkheid overheidwebsites nog steeds niet vanzelfsprekend

Op de opiniepagina van de Volkskrant geeft Matt Poelmans, vicevoorzitter van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, vandaag aan dat digitale toegankelijkheid nog steeds te wensen overlaat. Er moet nog heel veel gebeuren voordat de digitale dienstverlening van de overheid een succes kan worden.   Lees het …

18 Jan 2012

Nationaal Congres Online Toegankelijkheid

Op 24 november 2011 vond in de RAI in Amsterdam het Nationaal Congres Online Toegankelijkheid plaats. Namens de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl was Matt Poelmans een van de sprekers (foto: Eric van Nieuwland). U kunt zijn bijdrage hier downloaden. Ook was drempelvrij.nl met een stand aanwezig. Een uitgebreid verslag van het congres vindt …

09 Jan 2012

Hoe toegankelijk is de website van uw gemeente?

Op 5 januari 2012 is de VCP Nieuwsbrief over de digitale toegankelijkheid van gemeenten verschenen. Wilt u weten hoe toegankelijk de website van uw gemeente is? Door een test in te vullen en te versturen, kunt u zelf bijdragen aan het bevorderen van de toegankelijkheid van de gemeente-site.  Meer informatie vindt …