Nieuwsarchief

15 Dec 2011

Webrichtlijnen versie 2 - Verwacht voorjaar 2012

Vanuit de normcommissie - De normcommissie en inspectie-instellingen zijn bezig een aantal vraagstukken af te ronden in het document voor de toepassing en de toetsing. Vervolgens worden de documenten getest op de toepassing. De verwachting is dat de documenten in het voorjaar 2012 …

18 Nov 2011

Sinterklaasuitzending ontoegankelijk voor doven en slechthorenden – ook op internet

De gebarenpieten zijn van de televisie verdwenen. De actie 'Intocht zonder gebarenpiet. Dat pikken we toch zomaar niet!' van Dovenschap, de JongerenCommissie en de FODOK, heeft dit ondanks de vele handtekeningen niet voorkomen. Door de bezuinigingen kan de publieke omroep niet langer twee zenders reserveren voor de intocht van …

18 Nov 2011

Toegankelijke sjablonen voor tekstdocumenten

Hoe maak je een toegankelijk tekstdocument? Door te werken vanuit een toegankelijk sjabloon wordt dit een stuk gemakkelijker. Op de website van 2 use it wordt uitgelegd hoe je zo'n toegankelijk sjabloon kunt maken. Deze uitleg sluit aan bij Microsoft Word en LibreOffice/Open Office Writer. Tijdens het Nationaal Congres Online Toegankelijkheid …

18 Nov 2011

Verbeterde website AllesToegankelijk helpt ondernemers aan meer klanten

Met een zaak die goed bereikbaar is en een product dat iedereen zonder problemen kan gebruiken, bedien je meer klanten. Dat levert extra winst op! De verbeterde website www.AllesToegankelijk.nl helpt ondernemers hun producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking (15% van de samenleving). Vilans, kenniscentrum …

14 Nov 2011

Kamerbrief stand van zaken Webrichtlijnen

In een brief aan de Tweede Kamer over de Webrichtlijnen kondigt minister Donner vergaande maatregelen aan voor de meeste van de 400 websites van de rijksoverheid. Daarnaast meldt de minister dat wordt gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor websites van gemeenten en andere mede-overheden. De brief is op vrijdag 11 november …

01 Oct 2011

Voortgang Webrichtlijnen versie 2

Vanuit het bestuur - In de afgelopen periode zijn veel vragen gesteld over de gang van zaken en invoering van de Webrichtlijnen versie 2. Na de opname van Webrichtlijnen versie 2 door het College Standaardisatie in de 'pas-toe-of-leg-uit-lijst' is en wordt door de normcommissie en inspectie-instellingen hard gewerkt aan een aantal documenten …

17 Sep 2011

Visueel en auditief gehandicapten zeggen: Toegankelijkheid van video’s op internet moet!

Inleiding Als organisaties hun websites goed toegankelijk willen maken voor mensen met een beperking kiezen zij er meestal voor om het Waarmerk, www.drempelvrij.nl, te voeren. De website wordt dan getoetst en voldoet men, dan wordt het Waarmerk verstrekt. Daarin staat ook, vrij vertaald, dat video's moeten worden voorzien van …

21 Jul 2011

Nieuwe versie Handboek Stichting Waarmerk drempelvrij.nl

Het bestuur heeft op 29 juni jl. de gedragscode bestuurlijke integriteit vastgesteld. Deze wordt opgenomen in het handboek paragraaf 1.9. De wijzigingen en aanvullingen die sinds 2008 zijn vastgesteld en in een aparte appendix waren opgenomen, zijn nu ook toegevoegd aan het Handboek Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Met ingang van heden is …

28 Jun 2011

Accessibility Monitor: momentopname van de stand van zaken van gemeentelijke en rijksoverheidswebsites

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Stichting Accessibility onderzocht in hoeverre de websites van alle gemeenten en www.rijksoverheid.nl voldoen aan de Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen zijn de overheidsstandaard om de toegankelijkheid en kwaliteit van websites te garanderen. Uit de …

24 Jun 2011

Nieuwe versie van Webrichtlijnen vastgesteld; Webrichtlijnen versie 2

Op 23 juni 2011 is door het College Standaardisatie een nieuwe versie van de Webrichtlijnen vastgesteld als open standaard voor de bouwkwaliteit van overheidswebsites. De nieuwe versie van de Webrichtlijnen, Webrichtlijnen versie 2, zal de huidige Webrichtlijnen versie 1 vervangen op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het College …

22 Jun 2011

i-NUP

Rijk en overheden ontvouwen in de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid, i-NUP,  hun plannen om de e-dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen te realiseren. Het i-NUP is de voorzetting van het NUP.  Bij de resultaten van het NUP over de afgelopen twee jaar staat dat voor de Webrichtlijnen …

15 Jun 2011

Publicatie besluiten normcommissie

De normcommissie heeft in de vergadering van mei besloten om de beantwoording en argumentatie omtrent vraagstukken die bij haar worden ingediend en consequenties kunnen hebben voor anderen voortaan een week na haar overleg te publiceren op deze website onder Veelgestelde vragen. De vraagstukken die tot wijziging van het Normdocument en …

09 Jun 2011

Verlenging dispensatieregeling DigiD

In de bijeenkomst van 25 mei 2011 heeft het bestuur besloten dat de dispensatieregeling van DigiD wordt verlengd tot november 2011, zie de disclaimer voor DigiD. In oktober 2011 zal de nieuwe versie van DigiD beschikbaar zijn. Deze nieuwe versie zal volledig voldoen aan de Webrichtlijnen en daarmee is de dispensatie dan overbodig. In oktober …

08 Jun 2011

Sogeti derde geaccrediteerde inspectie-instelling

Op 6 mei 2011 heeft Sogeti van de Raad voor Accreditatie de accreditatieverklaring ontvangen. Hiermee is Sogeti de derde geaccrediteerde inspectie-instelling die aan de zware eisen voor deze accreditatie heeft voldaan. Als geaccrediteerde inspectie-instelling is Sogeti namens drempelvrij.nl bevoegd om aan de hand van het …

06 Apr 2011

Maatregelen of motie om de toegankelijkheid van overheidswebsites te forceren

Overheidszaken worden steeds vaker digitaal aangeboden, zoals bijvoorbeeld de aangifte inkomensbelasting. De toegankelijkheid voor iedereen van overheidswebsites is belangrijk. Dit besef leeft ook sterk  in de Tweede Kamer: mensen met een beperking moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Maar tot op heden blijven maatregelen …

09 Mar 2011

Minister erkent urgentie maar maakt dit weinig concreet

Op 8 maart is de brief openbaar gemaakt die minister Donner van BZK op 3 maart heeft verzonden aan de Tweede Kamer in antwoord over de vragen naar de implementatie van de Webrichtlijnen bij de Rijksoverheid en gemeenten. Uit het antwoord blijkt, dat de minister de urgentie van implementatie onderschrijft. Versnelling en verbetering wil …

26 Feb 2011

Provinciale verkiezingswebsites & IPO stemwijzer

Anderhalf miljoen mensen buitengesloten Op 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De campagne is al in volle gang, het is belangrijk om op de website te kunnen bekijken welke onderwerpen in uw provincie hot zijn. De stemwijzers en provinciale websites bieden in de aanloop naar de verkiezingen hulp bij het bepalen van …

24 Feb 2011

Oproep bestuur: Vacature secretaris

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur is er een vacature voor een secretaris in het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvij.nl Functie-eisen Relevante ervaring in ICT wereld Ervaring met visie- en beleidsontwikkeling Kennis van en ervaring met de Webrichtlijnen Kennis van en ervaring met het bestuurlijke …

23 Feb 2011

Registratie draagt bij aan toegankelijkheid

Ter gelegenheid van 25-jarig bestaan van .nl lanceerde SIDN op 7 februari jongstleden de speciale jubileumwebsite www.de25jaarvan.nl. Op de jubileumwebsite bloggen Nederlanders over wat internet de afgelopen vijfentwintig jaar voor hen en Nederland heeft betekend, waaronder Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en …

16 Feb 2011

Openbare consultatie expertadvies Webrichtlijnen versie 2

Over Webrichtlijnen versie 2 is de afgelopen weken een expertadvies opgesteld dat in het kader van een openbare consultatie is gepubliceerd. Het expertadvies is tot 7 maart 2011 beschikbaar via www.open-standaarden.nl/aanmelden/huidige-openbare-consultatie/. Het in het expertadvies genoemde beheerplan is te vinden …

06 Jan 2011

Forum Standaardisatie zoekt experts!

In december 2010 is versie 2 van de Webrichtlijnen norm bij het Forum Standaardisatie aangemeld. Het Forum roept iedereen met verstand van zaken op zich te melden voor een toetsing. Dit is een onderdeel van de procedure om toegevoegd te worden aan de lijst met open standaarden. In de tweede helft van januari 2011 komt een expertgroep bijeen. …

03 Jan 2011

Quickscan websites zorgverzekeraars

Stichting Accessibility heeft in oktober en november 2010 gekeken hoe het staat met de toegankelijkheid van de websites van zorgverzekeraars. Hierbij zijn de websites van tien zorgverzekeraars onderzocht op algemene bouwkwaliteit en de mate waarin ze toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking en senioren. Uit het onderzoek is …