Nieuwsarchief

06 Dec 2010

Geautoriseerde Nederlandse vertaling WCAG 2.0 goedgekeurd

Vandaag heeft W3C de geautoriseerde Nederlandse vertaling van de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.0 goedgekeurd. Onder leiding van Stichting Accessibility en W3C Benelux hebben maar liefst 24 organisaties aan deze vertaling meegewerkt. Na twee publieke reviewrondes hebben de belanghebbenden aangegeven zeer tevreden te zijn met …

30 Nov 2010

Quickscan van 33 gemeenten: niet één toegankelijke website

In 2008 hebben overheid en gemeenten in een convenant afgesproken dat alle gemeentewebsites eind 2010 moeten voldoen aan de Webrichtlijnen. In samenwerking met Viziris, de belangenorganisatie van mensen met een visuele beperking, de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Bartiméus is onder auspiciën van de Stichting Waarmerk …

29 Nov 2010

SNS Bank wint SIDN Internet Award 2010

Tijdens het Jaarcongres ECP-EPN in het Circustheater te Scheveningen op vrijdag 26 november 2010 heeft de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland voor het eerst de SIDN Internet Awards uitgereikt. In de afgelopen maanden hebben initiatieven die het internet toegankelijker en veiliger maken zich ingeschreven om mee te dingen naar een van …

15 Nov 2010

Terugkomdag Webrichtlijnen

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, Viziris en de drie inspectie-instellingen presenteerden zich vandaag op de Terugkomdag Webrichtlijnen, een opfrisdag voor gemeenteambtenaren die de cursus Webrichtlijnen hebben gevolgd. In de workshops en de informatiemarkt was ruim gelegenheid om de vele vragen die er leven te beantwoorden en nader in te …

08 Nov 2010

drempelvrij.nl helpt bij realiseren Webrichtlijnen doelstelling NUP

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn in de ban van het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid. Voor 31 december 2010 moeten alle websites van deze overheden aan de Webrichtlijnen voldoen. Het toepassen van Webrichtlijnen is een belangrijke voorwaarde voor overheden om goed, toegankelijk …

06 Oct 2010

Gemeentesite Goirle gecertificeerd voor Webrichtlijnen

De gemeente Goirle is de tweede gemeente van Nederland die voldoet aan de Webrichtlijnen. De gemeentesite van Goirle is daarmee voor iedereen toegankelijk, inclusief bijvoorbeeld mensen met een functiebeperking of degenen die met een mobiele telefoon naar de website surfen. Door een consequente toepassing van de 125 richtlijnen maakt …

05 Oct 2010

Microsoft eerste bedrijf met Webrichtlijnenlogo

Als eerste bedrijf in Nederland heeft Microsoft een website die aan alle Webrichtlijnen voldoet en daarmee het waarmerklogo met drie sterren mag voeren. Deze Nederlandstalige website van Microsoft, gebouwd door TamTam, gaat over de toegankelijkheid. Microsoft besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid in haar producten. Zo …

30 Sep 2010

Vanuit het bestuur: Appendix 06-09-2010 bij het Normdocument Webrichtlijnen

De Normcommissie heeft een aantal wijzigingen voorgesteld in het Normdocument Webrichtlijnen en deze opgenomen in een appendix. Op 6 september 2010 heeft het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl de appendix 06-09-2010 vastgesteld bij het Normdocument Webrichtlijnen. U vindt de appendix op de pagina Webrichtlijnen. Ook staat daar …

30 Sep 2010

Vanuit het bestuur: Website kan ondanks DigiD tijdelijk logo prioriteit 2 of Webrichtlijnen behalen

Op dit moment is het voor een website met DigiD niet mogelijk om te voldoen aan de eisen voor een logo voor prioriteit 2 of de Webrichtlijnen. Dit komt, omdat DigiD slechts voldoet aan prioriteit 1.Om websites die DigiD bevatten maar verder aan alle richtlijnen voor prioriteit 2 of de Webrichtlijnen voldoen toch in de gelegenheid te stellen …

24 Aug 2010

Gemeentesite van Krimpen aan den IJssel bekroond met drie sterren

Goed nieuws over Webrichtlijnen! De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een van de eerste gemeentesites die op basis van officieel onafhankelijk onderzoek aantoonbaar voldoet aan de Webrichtlijnen. De gemeente heeft met het behalen van het waarmerk aangetoond dat invoering van Webrichtlijnen een haalbare zaak is en niet ten koste hoeft te …

20 Jul 2010

Denk mee over de nieuwe versie van Webrichtlijnen - publieke review van start gegaan

Op maandag 19 juli 2010 is de publieke review van Webrichtlijnen versie 2 van start gegaan. Tijdens de publieke review kan iedereen zijn of haar mening geven over de nieuwe conceptversie van de Webrichtlijnen. De tweede versie van de Webrichtlijnen houdt onder andere meer rekening met web 2.0-toepassingen en de gewijzigde …

07 Jul 2010

Uitbreiding inspectie-instellingen

Binnenkort is er naast Accessibility en Qualityhouse een derde inspectie-instelling actief, namelijk Sogeti Nederland B.V.. Zodra Sogeti het proces om keuringen te mogen uitvoeren met een positief resultaat heeft doorlopen, naar verwachting najaar 2010, kan Sogeti daadwerkelijk keuringen uitvoeren en het waarmerk toekennen. Met de komst van …

08 Jun 2010

Eurocommissaris Kroes zet zich in voor toegankelijk internet

Eind mei vond in Amsterdam het WCIT-congres plaats, een internationaal congres over informatietechnologie dat de zogeheten Digitale Agenda voor de toekomst vaststelt. Tijdens dit congres zegde Eurocommissaris Kroes toe dat zij zich in haar beleid gaat inzetten voor volwaardige participatie van gehandicapten. Meer informatie vindt u …

08 Jun 2010

Staatsecretaris Bijleveld 'dreigt' met wetgeving

In een interview met de Stichting Accessibility heeft demissionair Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezegd dat ze in zal grijpen met wetgeving als de overheid eind 2010 niet aan de normen voor toegankelijkheid voor websites voldoet. Het interview is te vinden …

19 Mar 2010

Tweede uitbreiding van DE BASIS

DE BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed, die door DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) is samengesteld in nauw overleg met de erfgoedsector. DE BASIS - Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie - vormt een houvast voor alle erfgoedinstellingen die willen weten aan welke technische eisen …

10 Mar 2010

Demissionair Staatssecretaris Bijleveld houdt vast aan de overeenkomst NUP: de websites moeten aan belangrijke eisen van de e-toegankelijkheid voldoen voor 1 januari 2011

Op 10 maart jl. vond een Algemeen Overleg (AO) plaats van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met demissionair Staatssecretaris Bijleveld. In dit AO was onder andere de voortgang van het NUP, waaronder de Webrichtlijnen geagendeerd. Door alle kamerleden die het woord voerden, werd nadrukkelijk ingegaan op …

09 Mar 2010

BZK en Stichting Waarmerk drempelvrij.nl werken samen aan nieuwe versie Webrichtlijnen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl gaan samen werken aan een nieuwe versie van de Webrichtlijnen. De nieuwe versie wordt gebaseerd op de meest recente internationale toegankelijkheidsnormen. Dat leidt naar verwachting tot eenduidiger kwaliteitseisen aan websites en …

08 Mar 2010

Toegankelijkheid gemeentelijke websites ver onder de maat

98% van de onderzochte websites van gemeenten voldoet niet aan de minimale toegankelijkheidseisen. Dat is de dramatische uitkomst van de Accessibility Monitor 2010. Voor de derde keer op rij is geen verbetering te zien bij de websites van gemeenten. Viziris, de belangenorganisatie van mensen met een visuele handicap, de Chronisch zieken …

10 Feb 2010

Goede mogelijkheden tot wettelijke regeling toegankelijkheid van websites

Tijdens een bijeenkomst in het Museum voor Communicatie heeft staatssecretaris Bussemaker bekend gemaakt dat zij goede mogelijkheden ziet voor een wettelijke regeling om de toegankelijkheid van websites te verbeteren. Voor mensen met een beperking is het erg belangrijk dat zij gemakkelijk diensten via internet kunnen betrekken. Websites zijn …