Nieuwsarchief

21 Dec 2009

Nieuwe logo's

Het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft in de vergadering van 16 september 2009 het besluit genomen om de onderstaande logo's toe te kennen aan de diverse regelingen waarop inspectie plaatsvindt. De nieuwe logo's worden vandaag ingevoerd. Bestaande klanten zijn door de inspectie-instelling apart geïnformeerd en …

07 Dec 2009

Seminar over WCAG 2.0

Sinds eind 2008 is er een nieuwe versie van de internationale toegankelijkheidsstandaard, WCAG 2.0. Begin 2010 zal er een officiële Nederlandse vertaling beschikbaar zijn. Deze standaard zal tevens de basis vormen voor de nieuw te ontwikkelen versie van de Webrichtlijnen van de Nederlandse overheid. Wat hebben we aan de nieuwe standaard? …

11 Nov 2009

Nieuwe dienst maakt online video drempelvrij

Bartiméus heeft een videodienst opgezet die onder andere overheden en bedrijven helpt om online video te laten voldoen aan de Webrichtlijnen en het Waarmerk drempelvrij.nl. Voor overheidswebsites geldt namelijk dat alle online videobestanden voor eind 2010 voorzien moeten zijn van audiodescriptie (extra audiospoor voor mensen die blind zijn) …

02 Nov 2009

Publieke beoordeling van vertaling van Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Webcontent

Op 2 november 2009 start de publieke beoordeling van de voorlopige Nederlandse vertaling van de internationale richtlijnen voor kwaliteit en toegankelijkheid van websites (WCAG ) 2.0. Onder leiding van Stichting Accessibility hebben 26 organisaties aan deze vertaling meegewerkt. Zij roepen nu iedereen op om de vertaling op juistheid …

21 Sep 2009

Vanuit het bestuur: Appendix bij het Caesura en Samplingdocument Webrichtlijnen

Op voorstel van de Normcommissie, d.d. 1 september 2009, heeft het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl in de vergadering van 16 september 2009 de onderstaande appendix vastgesteld. Appendix Bij het Caesura en Samplingdocument Webrichtlijnen, zoals is vastgesteld op 20 juli 2007 DFN-element Richtlijn 3.7 wordt voortaan bij …

21 Sep 2009

Overheid weer een stukje toegankelijker

Steeds meer gemeenten leveren hun burgers digitale diensten. Ongewild hebben ze daarmee de toegankelijkheid van hun website in gevaar gebracht. Wat is namelijk het geval? Overheden die elektronische diensten aanbieden maken gebruik van DigiD. Deze voor alle overheden ontwikkelde elektronisch inlogmethode voldoet helaas nog niet aan de normen …

21 Sep 2009

Vanuit de normcommissie: Behandeling suggesties en voorstellen tot wijziging

De normcommissie zal voortaan tweemaal per jaar eventuele voorstellen tot wijziging van het Normdocument en het Caesura en Samplingdocument Webrichtlijnen behandelen. Zoals bekend hanteren de inspectie-instellingen deze twee documenten bij het inspecteren van websites. De normcommissie zal steeds tevoren langs diverse kanalen …