Nieuwsarchief

11 Dec 2008

WCAG 2.0: nieuwe standaard voor toegankelijkheid

Op 11 december 2008 heeft W3C haar nieuwe standaard voor toegankelijkheid - WCAG 2.0 - gepubliceerd. Websites die op basis van deze standaard gebouwd worden, sluiten nog beter aan bij de wensen van gebruikers, in het bijzonder gebruikers met een beperking en senioren. Bij het ontwikkelen van de nieuwe standaard is gebruik gemaakt van kennis …

01 Dec 2008

Alle overheden moeten voldoen aan de Webrichtlijnen (NUP)

Op 1 december hebben, Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) getekend. In het NUP staat hoe de infrastructuur van de e-overheid gericht kan worden benut voor betere dienstverlening door de overheden aan burgers en bedrijven. Met de ondertekening van het …

01 Sep 2008

Qualityhouse tweede geaccrediteerde inspectie-instelling

Per 1 september 2008 is de nieuwe inspectie-instelling Qualityhouse actief Qualityhouse is als tweede inspectie-instelling geaccrediteerd websites te keuren op toegankelijkheid en het Waarmerk drempelvrij.nl toe te kennen Qualityhouse is een specialist, die zich volledig heeft toegelegd op de kwaliteitszorg en procesverbetering in de ICT. …