Nieuwsarchief

25 mei 2021

Register Waarmerkdragers naar ddai.nl

Vanaf de start van de waarmerkregeling drempelvrij.nl in 2004 staat het register Waarmerkdragers op de website van Stichting drempelvrij.nl. In dit register zijn alle websites opgenomen die het waarmerk drempelvrij.nl hebben …

30 apr 2021

Kinderrechtenverdrag ook van kracht in digitale wereld

Op 2 maart 2021 heeft het Kinderrechtencomité in het 25e General Comment officieel vastgelegd dat het Kinderrechtenverdrag ook in de digitale wereld geldt. In het General Comment maakt het comité ook duidelijk hoe kinderrechten in de digitale wereld het best beschermd, gerespecteerd en gerealiseerd kunnen …

26 jan 2021

Open brief aan de Provinciale Staten

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten, Met ingang van 23 september 2020 moeten alle overheidswebsites toegankelijk zijn. Overheidsinstanties zijn verplicht om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De provincies zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de digitale …

09 okt 2020

Drentse gemeenten maken werk van digitale toegankelijkheid

In deze Week van de Toegankelijkheid is door de provincie Drenthe, CMO STAMM en negen Drentse gemeenten een online symposium Digitale Toegankelijkheid georganiseerd. CMO STAMM is een kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en …

19 sep 2020

Alle overheidswebsites toegankelijk!

Vanaf woensdag 23 september 2020 moeten alle websites van de Nederlandse overheid digitaal toegankelijk zijn. Dit houdt in dat deze websites aan de richtlijnen op het gebied van digitale toegankelijkheid moeten …

30 jun 2020

DDAI: het startpunt voor digitale toegankelijkheid!

In Nederland heeft iedereen het recht om mee te kunnen doen in de samenleving. Dus ook ouderen en mensen met een beperking. Niet alleen gebouwen moeten voor alle mensen toegankelijk zijn; dat geldt ook voor websites en apps. Om de digitale toegankelijkheid en kwaliteit van websites en apps te bevorderen, heeft Stichting drempelvrij.nl samen met …

27 mei 2020

Richtlijnen voor toegankelijke websites, online documenten en apps ook beschikbaar in het Nederlands

Officiële vertaling van de W3C richtlijnen online die vanaf 23 september 2020 gelden voor alle websites van …

21 feb 2020

Roermond is van iedereen

Op 18 februari jl. ontving de gemeente Roermond het waarmerk drempelvrij.nl uit handen van Fini de Paauw, voorzitter van de stichting …

14 feb 2020

Open brief aan PostNL

Beste PostNL, Deze week is via Twitter een bericht aan u gestuurd door Frieda van der Sar @Patient2punt0 waarin zij schrijft: 'de grijze letters op uw website (zie onderste helft) leveren écht onvoldoende contrast. Er zijn normen voor …

10 dec 2019

Handige gids voor digitale toegankelijkheid binnen de organisatie

Het webteam, de communicatieafdeling of de ICT-afdeling kunnen niet in hun eentje zorgen voor digitale toegankelijkheid. Daarvoor is iedereen in de organisatie nodig. Van management, juristen, inkopers en vormgevers tot HR-adviseurs, trainers, redacteuren en …

12 jun 2019

European Accessibility Act gepubliceerd

Op 7 juni 2019 is Richtlijn 2019/882 over de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten, de European Accessibility Act, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Twintig dagen na de publicatie, op 27 juni 2019, begint de periode van 3 jaar waarin de nationale regeringen de Richtlijn moeten ‘vertalen’ in nationale …

04 mrt 2019

Planning Agenda Digitale Overheid

De Agenda Digitale Overheid, NL DIGIbeter, is een gezamenlijke agenda van alle overheden met belangrijke publieke en private partners. De agenda geeft aan hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Het doel van NL DIGIbeter is om de digitale dienstverlening te …

18 dec 2018

Digitale inclusie: iedereen moet kunnen meedoen

‘We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. Dat heeft een grote invloed op het leven van iedereen. Technologie kan ons land klaarmaken voor de toekomst. Het biedt kansen. Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Daar moeten we rekening mee houden. We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. …

14 dec 2018

Eric Velleman: Ontoegankelijkheid gemeentesites organisatorisch probleem

Stichting drempelvrij.nl feliciteert van harte dr. Eric Velleman die op 6 december jl. promoveerde aan de Universiteit Twente met het proefschrift ‘De implementatie van standaarden voor toegankelijkheid door Nederlandse gemeenten’.Het promotieonderzoek werd onder andere mede mogelijk gemaakt door Bartiméus, een van de initiatiefnemers van het …

20 nov 2018

Ziekenhuizen: onderzoek naar digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid wordt steeds belangrijker in onze maatschappij; circa 35% van de bevolking begrijpt uw website niet goed als deze niet toegankelijk is. Internetbureau Stuurlui heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de digitale toegankelijkheid van ziekenhuizen in …

17 okt 2018

Niet meer dan logisch... een toegankelijke website

Tijdens een feestelijk ontbijt is in het stadhuis van Haarlem de nieuwe website van Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken gelanceerd.De website, een platform voor maatschappelijk betrokken ondernemen, brengt bedrijf en samenleving met elkaar in …

05 okt 2018

Bewustwording eerste stap naar toegankelijke commerciële websites

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid – 1 t/m 6 oktober – heeft het College voor de Rechten van de Mens door Accessibility een onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van de websites van webwinkels, reisorganisaties en energiebedrijven. Daaruit blijkt, dat op dit moment geen enkele website aan alle richtlijnen van …

14 jun 2018

Digitale toegankelijkheid onderdeel programma 'Onbeperkt meedoen!'

Op 13 juni 2018 heeft minister De Jonge van VWS namens de andere leden van het kabinet het programma ‘Onbeperkt meedoen! – Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap’ aangeboden aan de Tweede …

11 jun 2018

Staatssecretaris Knops: Meer aandacht voor webtoegankelijkheid

In zijn brief van 25 mei 2018 in antwoord op Kamervragen van Groen Links Kamerlid Özütok schrijft staatssecretaris Knops dat hij verwacht dat onder invloed van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijkheid de komende jaren meer bestuurlijke aandacht zal …

08 jun 2018

W3C-aanbeveling WCAG 2.1 beschikbaar

Op 5 juni 2018 heeft W3C een belangrijke update uitgebracht van de internationaal erkende Web Content Accessibility Guidelines 2.0, namelijk WCAG 2.1. Deze richtlijnen behandelen de toegankelijkheid van webcontent op desktops, laptops, tablets en mobiele …

07 jun 2018

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gepubliceerd

Op 1 juli 2018 treedt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking.Dit besluit is op 24 mei 2018 …

01 mrt 2018

drempelvrij.nl stelt Meldpunt Stemhulp in

Op 21 maart vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor 133 gemeenten is een digitale stemhulp …

13 feb 2018

17 nieuwe succescriteria WCAG 2.1

Op 30 januari 2018 heeft het World Wide Web Consortium (W3C) de aanbevelingen voor nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen …

06 feb 2018

Websites en apps verplicht toegankelijk!

Op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de ministerraad op vrijdag 2 februari 2018 besloten dat alle websites en mobiele apps van (semi-)overheden ook toegankelijk en bruikbaar moeten zijn voor mensen met een …

05 feb 2018

Training digitoegankelijkheid door en voor gebruikers en ervaringsdeskundigen

Sinds 2017 is in allerlei wet- en regelgeving vastgelegd waar een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website aan moet …

24 jan 2018

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is digitaal toegankelijk!

Deze week is het e-healthweek: een campagne om kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg te …

17 jan 2018

Nieuw logo Cardan Technobility

Graag attenderen wij u op het nieuwe logo van inspectie-instelling …

06 dec 2017

TEC T&G doet uitspraak over partiële conformiteit

Op een website is soms content van derden aanwezig, die niet toegankelijk is. Omdat de webeigenaar zelf deze content niet kan aanpassen, kan hij aanspraak maken op partiele conformiteit. Volgens paragraaf 5.3 van het Evaluatiedocument kan bij de inspectie een webpagina met content van derden buiten de scope geplaatst …

23 nov 2017

Aandacht Nationale ombudsman gevraagd voor digitale toegankelijkheid

In een blog op de website van het Rathenau Instituut zegt nationale ombudsman Reinier van Zutphen dat de overheid ervoor moet zorgen dat álle burgers mee kunnen …

05 jul 2017

Het bestuur van Stichting drempelvrij.nl heeft besloten de toepassing en omschrijving van het oranje logo aan te …

30 jun 2017

drempelvrij.nl neemt uitzonderingen Europese richtlijn over

De stichting drempelvrij.nl heeft besloten om de uitzonderingen in artikel 1, lid 4 van de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps over te nemen voor zowel de (semi)overheid als het …

19 mei 2017

Twee sterrenlogo voor Stichting drempelvrij.nl

Net als andere websites wordt ook de website van Stichting drempelvrij.nl jaarlijks geïnspecteerd. Tot nu toe werd daarbij gekozen voor een inspectie op Webrichtlijnen, Hiermee koos de Stichting voor de standaard die gold voor de Nederlandse …

07 apr 2017

Plan van aanpak uitvoering VN-verdrag klaar

Het Plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is klaar. Nu het plan er is, kan er concreet aan de slag worden gegaan met het toegankelijker maken van Nederland. Ook met de digitale …

10 mrt 2017

Verkiezingswebsites matig toegankelijk

In aanloop naar de verkiezingen blijkt dat de twee grootste online kieswijzers en een aantal websites van politieke partijen matig toegankelijk zijn voor blinde en slechtziende …

13 feb 2017

VN-panels scholen zich in digitale toegankelijkheid

Hoe kunnen gebruikers bijdragen aan de toegankelijkheid van websites? En hoe check je of een website toegankelijk is? Met deze vragen kwamen leden van het VN-panel Tynaarlo bij Stichting …

14 dec 2016

Nieuwe Europese standaard voor toegankelijkheid: drempelvrij niveau 2

Op 22 december 2016 treedt de nieuwe Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in werking. Dit betekent dat de Webrichtlijnen worden vervangen door de Europese standaard EN 301 …

29 nov 2016

Nieuws van de TEC T&G

In de laatste vergadering van de Technische Expert Community Toegankelijkheid & Gebruiksvriendelijkheid - TEC T&G - is onder andere gesproken over de manier waarop tijdens (her)inspecties wordt omgegaan met PDF’s en depricated HTML 5 specifieke …

05 nov 2016

NOS: Borg digitale toegankelijkheid voor alle gebruikers!

Op 5 november besteedt het NOS Journaal van 8 uur aandacht aan de ontoegankelijkheid van websites van onder andere energiebedrijven, nieuws- en zorgorganisaties en webwinkels voor blinden en …

27 okt 2016

Europees Parlement neemt belangrijk besluit op weg naar inclusief digitaal Europa

Op 26 oktober 2016 is de eerste EU-brede Richtlijn om websites en apps van de publieke sector toegankelijk te maken formeel goedgekeurd door het Europees …

14 jun 2016

Toegankelijkheidsregister: vind snel een toegankelijke e-dienstverlener!

In 2016 wordt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dit betekent dat digitale toegankelijkheid de norm wordt. Wacht niet op de wetgeving, maar zorg nu al voor een toegankelijke website of …

11 mei 2016

Akkoord over Europese richtlijn voor toegankelijke websites en apps ophanden

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie sloten op 3 mei 2016 een politiek akkoord over een Europese Richtlijn inzake de toegankelijkheid van overheidswebsites. Het is de bedoeling om websites en mobiele apps van de verschillende overheden optimaal toegankelijk te maken. Ook voor de tientallen miljoenen Europeanen met …

19 apr 2016

Focus op digitale toegankelijkheid

Met de ratificatie van het VN-verdrag en in lijn met internationale ontwikkelingen krijgt het Nederlandse beleid rond Webrichtlijnen een steeds sterkere focus op digitale toegankelijkheid. De internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid (WCAG 2.0) staan hierbij …

15 apr 2016

Toegankelijkheid wordt de norm

Op dinsdag 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer unaniem de wetsvoorstellen voor goedkeuring en uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap …

30 mrt 2016

Keurmerkinstituut derde inspectie-instelling

Op 23 maart 2016 hebben Willem van Weperen, directeur van het Keurmerkinstituut en Fini de Paauw, voorzitter van de Stichting drempelvrij.nl de samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee het Keurmerkinstituut drempelvrij inspectie-instelling …

15 mrt 2016

Samenwerking tussen Technobility en Stichting drempelvrij.nl bekrachtigd

Na de overname van de activiteiten en medewerkers van Flincl naar Technobility is op 15 februari jl. de samenwerking tussen Technobility en Stichting drempelvrij.nl bekrachtigd middels het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door Joost Eijkens, algemeen directeur Cardan Technobility en Fini de Paauw, voorzitter Stichting …

10 feb 2016

Website Oog op Zorg ontvangt certificaat drempelvrij.nl

In 2015 is het project Oog op Zorg gestart vanuit het Platform doven, slechthorenden en tos (mensen met taalontwikkelingsstoornis). In samenwerking met de Oogvereniging is een Zorgmonitor ontwikkeld waar mensen met een visuele en/of auditieve beperking hun klacht of ervaring met betrekking tot de zorg kunnen …

21 jan 2016

Toegankelijkheid stap dichterbij

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer positief gestemd over de ratificatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een …

06 jan 2016

Flincl wordt Technobility

Vanaf 6 januari 2016 gaat inspectie-instelling Flincl verder onder de naam …

18 dec 2015

Keurmerk drempelvrij voor www.flevoland.nl: jongste provincie geeft duidelijk signaal

De nieuwe website van provincie Flevoland voldoet aan de webrichtlijnen voor overheidssites. Flevoland is de tweede provincie die dit keurmerk heeft. Gedeputeerde Michiel Rijsberman heeft het keurmerk overhandigd gekregen van de heer Matt Poelmans, vicevoorzitter en secretaris van Stichting drempelvrij.nl. De website van provincie Flevoland …

06 nov 2015

Centric stopt als inspectie-instelling

Via dit bericht informeren wij u over het besluit van Centric om vanaf 1 januari 2016 te stoppen met de werkzaamheden als inspectie-instelling van Stichting …

12 jun 2015

Besluiten over bereik van inspectie

In de Technische Expert Community Toegankelijkheid & Gebruiksvriendelijkheid (TEC T&G) zijn op 2 juni vraagstukken besproken over de inspectie en interpretatie van verschillende succescriteria. De genomen besluiten zijn vastgesteld door het …

10 jun 2015

Minister Plasterk neemt toegankelijkheid van websites op in wetgeving

Het College voor de Rechten van de Mens heeft door drempelvrij.nl een onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van gemeentewebsites. Op 20 mei 2015 heeft in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaatsgevonden waar dit onderzoek aan de orde is geweest. Minister Plasterk heeft wetgeving aangekondigd als stok achter de …

10 jun 2015

Tijdelijke ontheffing voor nieuwe PDF stopt per 1 juli 2015

Dit houdt in dat per 1 juli 2015 websites waarop nieuwe PDF's staan die niet voldoen aan de richtlijnen van toegankelijkheid, voor dit punt worden afgekeurd. Websites met nieuwe PDF's die wel toegankelijk zijn, worden voor dit punt goedgekeurd. Ook moet er een manier beschikbaar zijn waarmee gebruikers een toegankelijke versie van een oud …

26 mei 2015

Zorgwekkend aantal gemeentenwebsites ontoegankelijk

Een overgrote meerderheid van de gemeentenwebsites is niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit onderzoek dat de Stichting drempelvrij.nl uitvoerde in opdracht van het College voor de Rechten van de …

07 mei 2015

DigiD oplossing in uitwerking

Met DigiD is gesproken over oplossingen om te voldoen aan het succescriterium 2.2.1, de aanpasbaarheid van de …

27 feb 2015

Geen nieuwe ontheffing DigiD

Het bestuur van de Stichting drempelvrij.nl heeft besloten om vanaf 1 maart 2015 niet langer ontheffing te verlenen voor DigiD. DigiD voldoet nog steeds niet aan de eisen voor een waarmerk WCAG 2.0 / Webrichtlijnen versie 2. Dit heeft te maken met het feit dat er content aanwezig is met een tijdslimiet, waarvan de timing niet aanpasbaar is …

23 feb 2015

Netwerkbijeenkomst 23 januari 2015

Op 23 januari 2015 vond de feestelijke netwerkbijeenkomst plaats. Dit ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting drempelvrij.nl. Jacobine Geel was de dagvoorzitter van de bijeenkomst. Deze werd bijgewoond door vertegenwoordigers van stakeholders, belangenorganisaties, overheid, bedrijfsleven en …

19 jan 2015

Netwerkbijeenkomst: enkele plaatsen beschikbaar!

Op 23 januari 2015 vindt van 10.00-15.00 uur in ’t Veerhuis in Nieuwegein de feestelijke netwerkbijeenkomst plaats voor stakeholders en betrokkenen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting …

16 dec 2014

Besluiten nieuwe PDF, archiefmateriaal en IE 8.0

In de normcommissie van 25 november 2014 zijn de onderstaande vraagstukken besproken, die inmiddels zijn vastgesteld door het bestuur. Het gaat over het vaststellen van wat nieuwe PDF en inspectietoepassing is en om het bepalen van wat archiefmateriaal is. Daarnaast is een besluit genomen over IE …

10 dec 2014

Nieuwe website provincie Overijssel drempelvrij

Commissaris van de Koning van Overijssel Ank Bijleveld nam vandaag het ‘waarmerk drempelvrij 2’ in ontvangst voor de provinciale website www.overijssel.nl. Daarmee voert Overijssel als eerste provincie in Nederland het groene logo als bewijs dat alle bezoekers – ook visueel en auditief gehandicapten – de website goed kunnen …

17 nov 2014

College voor de Rechten van de Mens: aandacht voor digitale toegankelijkheid

Naar alle waarschijnlijkheid zal het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap medio 2015 worden geratificeerd door de Nederlandse overheid. Het College voor de Rechten van de Mens wordt dan de toezichthouder op de uitvoering van het verdrag. Op 30 oktober 2014 heeft het College een bijeenkomst georganiseerd om de knelpunten …

24 okt 2014

Bijzonder toegankelijk – onafhankelijk vastgesteld!

In een artikel in InGovernment van september wordt het belang van toegankelijke overheidswebsites onderstreept. Om deze te realiseren, is samenwerking gezocht met softwareleveranciers en is een set instrumenten ontwikkeld waarmee overheden zelf kunnen checken of zij goed bezig zijn met …

06 okt 2014

Bijzonder toegankelijk – drempelvrij.nl 10 jaar op de bres voor aantoonbare digitale toegankelijkheid

Van 6 t/m 11 oktober vindt de 15e Week van de Toegankelijkheid plaats. Onder het motto ‘Welkom bij onze club!’ staat de toegankelijkheid van verenigingen centraal. Doel is om te laten zien hoe verenigingen toegankelijk kunnen zijn voor iedereen, ook voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Het gaat om fysieke toegankelijkheid en het …

15 sep 2014

Netwerkbijeenkomst 23 januari 2015: 10 jaar op de bres voor Digitale Toegankelijkheid voor iedereen

Eerder bent u via deze website geïnformeerd over een feestelijke netwerkbijeenkomst op 3 oktober. Een goed moment om aan de voorafgaand aan de Week van de Toegankelijkheid met elkaar nieuwe inzichten en beleidskaders te delen. Echter, in verband met de beschikbaarheid van enkele belangrijke sprekers is deze netwerkbijeenkomst verplaatst naar 23 …

25 jun 2014

‘De vaardigheid om digitaal zaken te doen met de overheid wordt groter naarmate overheidswebsites toegankelijker zijn’

In het Algemeen Overleg Digitale overheid van 25 juni 2014 heeft mevrouw Oosenbrug in het kader van de digitale toegankelijkheid onder andere aan Minister Plasterk gevraagd naar de bereikte resultaten: welke overheidswebsites aantoonbaar …

29 apr 2014

drempelvrij.nl op de bres voor toegankelijke digitale overheid en participatiesamenleving

Willen de digitale overheid en de participatiesamenleving een succes worden, dan moeten de digitale diensten en voorzieningen aan minimale toegankelijkheidsvoorwaarden voldoen. Daarom dienen gemeenteraden dit een prominente plaats geven in de komende raadsprogramma’s en …

25 mrt 2014

Register Waarmerkdragers gebruiksvriendelijker

Wilt u snel weten of een website aantoonbaar toegankelijk is? Dat is nu heel …

28 feb 2014

Tijdelijke ontheffing voor DigiD

Op dit moment is het voor een website met DigiD niet mogelijk om te voldoen aan de eisen voor een waarmerk WCAG 2.0 / Webrichtlijnen versie 2.0. Dit heeft te maken met het feit dat er content aanwezig is met een tijdslimiet, waarvan de timing niet aanpasbaar is (succescriterium …

17 feb 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: ga voor een toegankelijke gemeente!

Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat de rijksoverheid steeds meer zorgtaken naar de gemeenten overhevelt, is toegankelijke communicatie voor iedereen een belangrijk item in deze …

10 jan 2014

Qualityhouse wordt Centric Test & Security Professionals

Vanaf 1 januari 2014 gaat inspectie-instelling Qualityhouse verder onder de naam Centric Test & Security Professionals. Qualityhouse was al onderdeel van …

20 dec 2013

De burger gaat digitaal: aanbevelingen ombudsman

In zijn Visiebrief digitale overheid van 23 mei 2013 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven dat burgers in 2017 al hun zaken via internet moeten kunnen regelen. Hoe wordt daarbij rekening gehouden met de belangen van …

16 okt 2013

Handreiking webrichtlijnen en geo-informatie

Geonovum en ICTU hebben een praktische 'handreiking webrichtlijnen en geo' …

20 jun 2013

Betrouwbaar digitaal toegankelijk: eerste drempelvrij certificaten WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2 uitgereikt

Vanmiddag zijn in Utrecht de eerste Waarmerk drempelvrij.nl certificaten uitgereikt aan organisaties die voldoen aan WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2 …

17 jun 2013

Feestelijke uitreiking eerste drempelvrij logo’s WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2

Tijdens het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid op 20 juni 2013 worden door de voorzitter van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl de eerste logo's uitgereikt voor websites die voldoen aan de richtlijnen voor WCAG 2.0 / Webrichtlijnen …

10 jun 2013

Drempelvrij 2 waarmerkregeling bevordert aantoonbare toegankelijkheid

Sinds 2005 voert de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl samen met de overheid de Kwaliteitsregeling Webrichtlijnen (WR1) uit. De afgelopen anderhalf jaar heeft de stichting met de overheid en binnen eigen geledingen overleg gevoerd over aanpassing van deze regeling. Aanleiding zijn de recente veranderde opstelling van de overheid ten opzichte van …

10 jun 2013

Normcommissieleden opgestapt

Op 6 juni 2013 hebben alle leden van de normcommissie per direct hun lidmaatschap opgezegd. Zij verschillen van inzicht met het bestuur over het functioneren van de stichting en de toekomstplannen, en achten deze verschillen …

30 mei 2013

Visiebrief digitale overheid: Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid

Alleen beleid rondom toegankelijkheid van overheidsinformatie, zoals webrichtlijnen en initiatieven op Rijks- en gemeentelijk niveau van Digisterker is niet voldoende. Dat schrijft minister Plasterk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder andere aan de Tweede Kamer in zijn visiebrief digitale overheid. Hierin zet hij een nadere uitwerking …

29 mei 2013

Evaluatiedocument WCAG 2.0 en Webrichtlijnen 2 online

Het bestuur heeft besloten om vanaf 28 mei 2013 het evaluatiedocument publiek beschikbaar te …

14 apr 2013

Uitstel plaatsing evaluatiedocumentatie

De plaatsing van de evaluatiedocumentatie is opgeschort, omdat het geheel nog niet compleet is. Uiteraard wordt u geïnformeerd over …

03 apr 2013

Toetsingsniveaus en logo's drempelvrij versie 2 vastgesteld

Zowel de niveaus als de logo's voor het voldoen aan versie 2 van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) en Webrichtlijnen zijn bekend. Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft deze …

27 mrt 2013

Toetsing mogelijk op WCAG/Webrichtlijnen versie 2

Het is zover: websites in Nederland kunnen officieel per 15 april 2013 geïnspecteerd worden op de Web Content Accessibility Guidelines 2 (WCAG 2) en Webrichtlijnen 2. Deze maand heeft het bestuur het besluit bekrachtigd van de Normcommissie om de toetsingsmethode definitief vast te stellen. Ook een logo voor versie 2 is nu …

27 mrt 2013

“APK voor de digitale snelweg moet blijven”

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl (SWD) heeft grote bezwaren tegen het voornemen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de naleving van de Webrichtlijnen versie 1 te versoepelen en de onafhankelijke toetsing via het Waarmerk drempelvrij.nl niet meer verplicht te …

26 mrt 2013

Gebruikerspanel toont bedrijven belang toegankelijkheid websites

Wanneer is een website toegankelijk? Waar lopen gebruikers met een beperking tegenaan? Om op deze vragen antwoord te krijgen, liet een gebruikerspanel aan een aantal webeigenaren zien wat ze tegenkomen als ze hun website bezoeken. Hierdoor kregen webeigenaren direct inzicht in het effect van de Webrichtlijnen. Bekijk een verslag …

26 mrt 2013

Verzoek belangenorganisaties aan Vaste Kamercommissie voor BZK

In voorbereiding op het Algemeen Overleg met de minister op 3 april 2013 hebben de belangenorganisaties hun standpunten over toegankelijkheid van overheidswebsites verwoord. In een brief pleiten zij onder andere voor behoud van een onafhankelijke toetsing van overheidswebsites, zoals het Waarmerk drempelvrij.nl. De brief is ondertekend door …

22 mrt 2013

Oproep Oogvereniging: op de bres voor toegankelijke overheidswebsites

Op 3 april vindt in de Tweede Kamer het algemeen overleg plaats over gebruik van ICT-mogelijkheden door de overheid. De toegankelijkheid van overheidswebsites komt daarbij ter sprake. De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl vraagt graag uw aandacht voor de oproep van de Oogvereniging om deze vergadering bij te …

11 mrt 2013

Seminar nieuwe PDF/UA standaard

De PDF Associatie presenteert in samenwerking met Adobe een serie seminars 'PDF/UA - hoe het werkt'. De seminars bieden inzicht in hoe bestaande programma's te gebruiken, aangevuld met vrij beschikbare tools, om toegankelijke PDF en PDF/UA te maken zonder dat het veel extra inspanning kost. Het eerste 'PDF/UA - hoe het werkt' seminar in …

01 mrt 2013

Logo: nieuw afdrachttarief

Voor de huidige inspectieregeling is door het bestuur besloten om voor 2013 het tarief voor de afdracht vast te stellen op € 234,00 voor zowel het groene als het oranje waarmerk. De afdracht aan de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl is sinds 2004 niet aangepast. Om het dynamisch beheer en onderhoud van de toegankelijkheidregelingen, …

12 feb 2013

Afbeeldingen en alt-attributen

De laatste maand is op verschillende sites te lezen dat de normcommissie van het Waarmerk drempelvrij.nl besloten zou hebben dat alt-attributen bij afbeeldingen voortaan anders beoordeeld mogen worden. Er is echter geen besluit genomen dat afwijkt van de bestaande norm. Vanwege de verwarring en vragen hierbij een korte uitleg hoe …

07 jan 2013

Blind surfen

Blinden en mensen met een andere handicap vinden prima hun weg op internet. Maar dan moet de website wel goed in elkaar zitten. En dat is nog niet altijd het geval. De computer leest elke toets voor die Roel van Houten intypt. Hij schrijft een e-mail en zo controleert hij of er ook staat wat hij bedoelt. De vrouwenstem praat snel. Voor …

20 dec 2012

Reactie drempelvrij.nl op brief minister Plasterk

Eind november schreef minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer op welke manier hij de toegankelijkheid van overheidswebsites wil bevorderen. In reactie hierop stuurde het bestuur een brief aan de minister waarin de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl haar standpunt duidelijk maakt. Lees de brief aan …

01 dec 2012

Koerswijziging toegankelijke overheidswebsites heilloze weg

Toegang tot overheidswebsites niet langer gegarandeerd voor gehandicapten Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken informeerde deze week per brief de Tweede Kamer over de toegankelijkheid en kwaliteit van de websites van de (rijks)overheid. De stand van zaken en de aangekondigde beleidswijziging is met teleurstelling en verbazing ontvangen …

30 nov 2012

Nieuwe voorzitter normcommissie

Op 29 november 2012 heeft het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl Iacobien Riezebosch benoemd tot voorzitter van de normcommissie. Hiermee is de ontstane vacature, na het vertrek van Koen Willems op 11 oktober 2012, vervuld. Iacobien Riezebosch is lid van de normcommissie sinds oktober 2011.  Zij is sinds 2002 …

18 jul 2012

Versoepelen Webrichtlijnen ongewenst en onnodig

Het laten vervallen van de 'ondertitelingeis' voor video op gemeentelijk websites is ongewenst en onnodig. Het holt het principe uit van een toegankelijke overheid als burgerrecht. Bovendien blijkt dit ook niet het grootste obstakel te zijn om aan de Webrichtlijnen te voldoen. Dit zegt de stichting Waarmerk drempelvrij.nl in een reactie op …

26 jun 2012

Zeggenschap over E-dienstverlening!

De overheid gaat steeds meer diensten digitaal aanbieden, ook in het sociale domein. Zenc en CliP hebben informatie en praktische hulpmiddelen verzameld waarmee cliënten- of andere adviesraden meteen aan de slag kunnen. De bouwstenen helpen direct om de vindbaarheid, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de e-dienstverlening in beeld …

21 jun 2012

Wijziging Handboek

In paragraaf 2.3, artikel 4 van het Handboek van de Stichting Waarmerk drempelvrij is een wijziging opgenomen. U vindt de nieuwste versie van het Handboek …

21 jun 2012

The Internet Academy haalt logo niveau 2

Als 1e opleidingsinstituut in Nederland heeft The Internet Academy het logo Waarmerk drempelvrij.nl behaald. En dan ook nog niveau 2. Jaap van de Putte, eigenaar The Internet Academy, is trots op het behalen van het logo. 'Het toegankelijk maken van alle teksten en afbeeldingen was niet heel veel werk, omdat wij vanaf de start de …

04 mei 2012

Digitale dienstverlening gemeenten nog steeds onder de maat

Viziris en CG-Raad hebben onderzoek naar digitale toegankelijkheid laten uitvoeren onder inwoners van 58 willekeurige gemeenten. Specifieke dienstverlening aan de burger maar ook andere praktische informatie bleek slecht vindbaar of niet bruikbaar. En dat terwijl de meerderheid van de respondenten wel ervaring had met het gebruik van internet. …

04 mei 2012

Gebruikers aan zet

Viziris en CG-Raad zijn erg blij met de reacties van de respondenten op de enquête digitale dienstverlening gemeenten. Het is een snel en effectief middel gebleken dat zij vaker willen gebruiken. Een aantal respondenten heeft aangegeven contactpersoon te willen zijn om de digitale gemeentelijke toegankelijkheid kritisch te volgen. Wilt u …

28 mrt 2012

Evaluatiedocument Webrichtlijnen versie 2 in Betaversie gereed

Vanuit de normcommissie – De normcommissie heeft de afgelopen periode intensief gewerkt aan het tot stand brengen van het evaluatiedocument voor Webrichtlijnen versie 2. Dit document beschrijft hoe een website moet worden geëvalueerd om te kunnen nagaan of die voldoet aan Webrichtlijnen versie 2. Doel is een zo betrouwbaar mogelijke …

13 mrt 2012

Feit of fictie: alle websites van de overheid eind 2012 toegankelijk!

Alle websites van de rijksoverheid en zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) moeten eind 2012 aan de Webrichtlijnen voldoen. Websites van gemeenten moeten eind 2012 aan de minimale toegankelijkheidseisen voldoen. Als in zomer 2012 blijkt dat de gemeenten deze deadline niet halen, stelt de minister een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op …

24 feb 2012

Helft nieuwe gemeentewebsites ontoegankelijk

Blinden en slechtzienden kunnen geen aangifte doen op politie.nl Bij veel websites van gemeenten en Zelfstandige Bestuursorganisaties (ZBO's) is het droevig gesteld met de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Van de 23 gemeenten die vanaf 1 juli 2011 een nieuwe website hebben, voldoen er 12 niet aan de minimale toegankelijkheidseisen …

18 jan 2012

Digitale toegankelijkheid overheidwebsites nog steeds niet vanzelfsprekend

Op de opiniepagina van de Volkskrant geeft Matt Poelmans, vicevoorzitter van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, vandaag aan dat digitale toegankelijkheid nog steeds te wensen overlaat. Er moet nog heel veel gebeuren voordat de digitale dienstverlening van de overheid een succes kan worden.   Lees het …

18 jan 2012

Nationaal Congres Online Toegankelijkheid

Op 24 november 2011 vond in de RAI in Amsterdam het Nationaal Congres Online Toegankelijkheid plaats. Namens de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl was Matt Poelmans een van de sprekers (foto: Eric van Nieuwland). U kunt zijn bijdrage hier downloaden. Ook was drempelvrij.nl met een stand aanwezig. Een uitgebreid verslag van het congres vindt …

09 jan 2012

Hoe toegankelijk is de website van uw gemeente?

Op 5 januari 2012 is de VCP Nieuwsbrief over de digitale toegankelijkheid van gemeenten verschenen. Wilt u weten hoe toegankelijk de website van uw gemeente is? Door een test in te vullen en te versturen, kunt u zelf bijdragen aan het bevorderen van de toegankelijkheid van de gemeente-site.  Meer informatie vindt …

15 dec 2011

Webrichtlijnen versie 2 - Verwacht voorjaar 2012

Vanuit de normcommissie - De normcommissie en inspectie-instellingen zijn bezig een aantal vraagstukken af te ronden in het document voor de toepassing en de toetsing. Vervolgens worden de documenten getest op de toepassing. De verwachting is dat de documenten in het voorjaar 2012 …

18 nov 2011

Sinterklaasuitzending ontoegankelijk voor doven en slechthorenden – ook op internet

De gebarenpieten zijn van de televisie verdwenen. De actie 'Intocht zonder gebarenpiet. Dat pikken we toch zomaar niet!' van Dovenschap, de JongerenCommissie en de FODOK, heeft dit ondanks de vele handtekeningen niet voorkomen. Door de bezuinigingen kan de publieke omroep niet langer twee zenders reserveren voor de intocht van …

18 nov 2011

Toegankelijke sjablonen voor tekstdocumenten

Hoe maak je een toegankelijk tekstdocument? Door te werken vanuit een toegankelijk sjabloon wordt dit een stuk gemakkelijker. Op de website van 2 use it wordt uitgelegd hoe je zo'n toegankelijk sjabloon kunt maken. Deze uitleg sluit aan bij Microsoft Word en LibreOffice/Open Office Writer. Tijdens het Nationaal Congres Online Toegankelijkheid …

18 nov 2011

Verbeterde website AllesToegankelijk helpt ondernemers aan meer klanten

Met een zaak die goed bereikbaar is en een product dat iedereen zonder problemen kan gebruiken, bedien je meer klanten. Dat levert extra winst op! De verbeterde website www.AllesToegankelijk.nl helpt ondernemers hun producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking (15% van de samenleving). Vilans, kenniscentrum …

14 nov 2011

Kamerbrief stand van zaken Webrichtlijnen

In een brief aan de Tweede Kamer over de Webrichtlijnen kondigt minister Donner vergaande maatregelen aan voor de meeste van de 400 websites van de rijksoverheid. Daarnaast meldt de minister dat wordt gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor websites van gemeenten en andere mede-overheden. De brief is op vrijdag 11 november …

01 okt 2011

Voortgang Webrichtlijnen versie 2

Vanuit het bestuur - In de afgelopen periode zijn veel vragen gesteld over de gang van zaken en invoering van de Webrichtlijnen versie 2. Na de opname van Webrichtlijnen versie 2 door het College Standaardisatie in de 'pas-toe-of-leg-uit-lijst' is en wordt door de normcommissie en inspectie-instellingen hard gewerkt aan een aantal documenten …

17 sep 2011

Visueel en auditief gehandicapten zeggen: Toegankelijkheid van video’s op internet moet!

Inleiding Als organisaties hun websites goed toegankelijk willen maken voor mensen met een beperking kiezen zij er meestal voor om het Waarmerk, www.drempelvrij.nl, te voeren. De website wordt dan getoetst en voldoet men, dan wordt het Waarmerk verstrekt. Daarin staat ook, vrij vertaald, dat video's moeten worden voorzien van …

21 jul 2011

Nieuwe versie Handboek Stichting Waarmerk drempelvrij.nl

Het bestuur heeft op 29 juni jl. de gedragscode bestuurlijke integriteit vastgesteld. Deze wordt opgenomen in het handboek paragraaf 1.9. De wijzigingen en aanvullingen die sinds 2008 zijn vastgesteld en in een aparte appendix waren opgenomen, zijn nu ook toegevoegd aan het Handboek Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Met ingang van heden is …

28 jun 2011

Accessibility Monitor: momentopname van de stand van zaken van gemeentelijke en rijksoverheidswebsites

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Stichting Accessibility onderzocht in hoeverre de websites van alle gemeenten en www.rijksoverheid.nl voldoen aan de Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen zijn de overheidsstandaard om de toegankelijkheid en kwaliteit van websites te garanderen. Uit de …

24 jun 2011

Nieuwe versie van Webrichtlijnen vastgesteld; Webrichtlijnen versie 2

Op 23 juni 2011 is door het College Standaardisatie een nieuwe versie van de Webrichtlijnen vastgesteld als open standaard voor de bouwkwaliteit van overheidswebsites. De nieuwe versie van de Webrichtlijnen, Webrichtlijnen versie 2, zal de huidige Webrichtlijnen versie 1 vervangen op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het College …

22 jun 2011

i-NUP

Rijk en overheden ontvouwen in de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid, i-NUP,  hun plannen om de e-dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen te realiseren. Het i-NUP is de voorzetting van het NUP.  Bij de resultaten van het NUP over de afgelopen twee jaar staat dat voor de Webrichtlijnen …

15 jun 2011

Publicatie besluiten normcommissie

De normcommissie heeft in de vergadering van mei besloten om de beantwoording en argumentatie omtrent vraagstukken die bij haar worden ingediend en consequenties kunnen hebben voor anderen voortaan een week na haar overleg te publiceren op deze website onder Veelgestelde vragen. De vraagstukken die tot wijziging van het Normdocument en …

09 jun 2011

Verlenging dispensatieregeling DigiD

In de bijeenkomst van 25 mei 2011 heeft het bestuur besloten dat de dispensatieregeling van DigiD wordt verlengd tot november 2011, zie de disclaimer voor DigiD. In oktober 2011 zal de nieuwe versie van DigiD beschikbaar zijn. Deze nieuwe versie zal volledig voldoen aan de Webrichtlijnen en daarmee is de dispensatie dan overbodig. In oktober …

08 jun 2011

Sogeti derde geaccrediteerde inspectie-instelling

Op 6 mei 2011 heeft Sogeti van de Raad voor Accreditatie de accreditatieverklaring ontvangen. Hiermee is Sogeti de derde geaccrediteerde inspectie-instelling die aan de zware eisen voor deze accreditatie heeft voldaan. Als geaccrediteerde inspectie-instelling is Sogeti namens drempelvrij.nl bevoegd om aan de hand van het …

06 apr 2011

Maatregelen of motie om de toegankelijkheid van overheidswebsites te forceren

Overheidszaken worden steeds vaker digitaal aangeboden, zoals bijvoorbeeld de aangifte inkomensbelasting. De toegankelijkheid voor iedereen van overheidswebsites is belangrijk. Dit besef leeft ook sterk  in de Tweede Kamer: mensen met een beperking moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Maar tot op heden blijven maatregelen …

09 mrt 2011

Minister erkent urgentie maar maakt dit weinig concreet

Op 8 maart is de brief openbaar gemaakt die minister Donner van BZK op 3 maart heeft verzonden aan de Tweede Kamer in antwoord over de vragen naar de implementatie van de Webrichtlijnen bij de Rijksoverheid en gemeenten. Uit het antwoord blijkt, dat de minister de urgentie van implementatie onderschrijft. Versnelling en verbetering wil …

26 feb 2011

Provinciale verkiezingswebsites & IPO stemwijzer

Anderhalf miljoen mensen buitengesloten Op 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De campagne is al in volle gang, het is belangrijk om op de website te kunnen bekijken welke onderwerpen in uw provincie hot zijn. De stemwijzers en provinciale websites bieden in de aanloop naar de verkiezingen hulp bij het bepalen van …

24 feb 2011

Oproep bestuur: Vacature secretaris

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur is er een vacature voor een secretaris in het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvij.nl Functie-eisen Relevante ervaring in ICT wereld Ervaring met visie- en beleidsontwikkeling Kennis van en ervaring met de Webrichtlijnen Kennis van en ervaring met het bestuurlijke …

23 feb 2011

Registratie draagt bij aan toegankelijkheid

Ter gelegenheid van 25-jarig bestaan van .nl lanceerde SIDN op 7 februari jongstleden de speciale jubileumwebsite www.de25jaarvan.nl. Op de jubileumwebsite bloggen Nederlanders over wat internet de afgelopen vijfentwintig jaar voor hen en Nederland heeft betekend, waaronder Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en …

16 feb 2011

Openbare consultatie expertadvies Webrichtlijnen versie 2

Over Webrichtlijnen versie 2 is de afgelopen weken een expertadvies opgesteld dat in het kader van een openbare consultatie is gepubliceerd. Het expertadvies is tot 7 maart 2011 beschikbaar via www.open-standaarden.nl/aanmelden/huidige-openbare-consultatie/. Het in het expertadvies genoemde beheerplan is te vinden …

06 jan 2011

Forum Standaardisatie zoekt experts!

In december 2010 is versie 2 van de Webrichtlijnen norm bij het Forum Standaardisatie aangemeld. Het Forum roept iedereen met verstand van zaken op zich te melden voor een toetsing. Dit is een onderdeel van de procedure om toegevoegd te worden aan de lijst met open standaarden. In de tweede helft van januari 2011 komt een expertgroep bijeen. …

03 jan 2011

Quickscan websites zorgverzekeraars

Stichting Accessibility heeft in oktober en november 2010 gekeken hoe het staat met de toegankelijkheid van de websites van zorgverzekeraars. Hierbij zijn de websites van tien zorgverzekeraars onderzocht op algemene bouwkwaliteit en de mate waarin ze toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking en senioren. Uit het onderzoek is …

06 dec 2010

Geautoriseerde Nederlandse vertaling WCAG 2.0 goedgekeurd

Vandaag heeft W3C de geautoriseerde Nederlandse vertaling van de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.0 goedgekeurd. Onder leiding van Stichting Accessibility en W3C Benelux hebben maar liefst 24 organisaties aan deze vertaling meegewerkt. Na twee publieke reviewrondes hebben de belanghebbenden aangegeven zeer tevreden te zijn met …

30 nov 2010

Quickscan van 33 gemeenten: niet één toegankelijke website

In 2008 hebben overheid en gemeenten in een convenant afgesproken dat alle gemeentewebsites eind 2010 moeten voldoen aan de Webrichtlijnen. In samenwerking met Viziris, de belangenorganisatie van mensen met een visuele beperking, de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Bartiméus is onder auspiciën van de Stichting Waarmerk …

29 nov 2010

SNS Bank wint SIDN Internet Award 2010

Tijdens het Jaarcongres ECP-EPN in het Circustheater te Scheveningen op vrijdag 26 november 2010 heeft de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland voor het eerst de SIDN Internet Awards uitgereikt. In de afgelopen maanden hebben initiatieven die het internet toegankelijker en veiliger maken zich ingeschreven om mee te dingen naar een van …

15 nov 2010

Terugkomdag Webrichtlijnen

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, Viziris en de drie inspectie-instellingen presenteerden zich vandaag op de Terugkomdag Webrichtlijnen, een opfrisdag voor gemeenteambtenaren die de cursus Webrichtlijnen hebben gevolgd. In de workshops en de informatiemarkt was ruim gelegenheid om de vele vragen die er leven te beantwoorden en nader in te …

08 nov 2010

drempelvrij.nl helpt bij realiseren Webrichtlijnen doelstelling NUP

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn in de ban van het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid. Voor 31 december 2010 moeten alle websites van deze overheden aan de Webrichtlijnen voldoen. Het toepassen van Webrichtlijnen is een belangrijke voorwaarde voor overheden om goed, toegankelijk …

06 okt 2010

Gemeentesite Goirle gecertificeerd voor Webrichtlijnen

De gemeente Goirle is de tweede gemeente van Nederland die voldoet aan de Webrichtlijnen. De gemeentesite van Goirle is daarmee voor iedereen toegankelijk, inclusief bijvoorbeeld mensen met een functiebeperking of degenen die met een mobiele telefoon naar de website surfen. Door een consequente toepassing van de 125 richtlijnen maakt …

05 okt 2010

Microsoft eerste bedrijf met Webrichtlijnenlogo

Als eerste bedrijf in Nederland heeft Microsoft een website die aan alle Webrichtlijnen voldoet en daarmee het waarmerklogo met drie sterren mag voeren. Deze Nederlandstalige website van Microsoft, gebouwd door TamTam, gaat over de toegankelijkheid. Microsoft besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid in haar producten. Zo …

30 sep 2010

Vanuit het bestuur: Appendix 06-09-2010 bij het Normdocument Webrichtlijnen

De Normcommissie heeft een aantal wijzigingen voorgesteld in het Normdocument Webrichtlijnen en deze opgenomen in een appendix. Op 6 september 2010 heeft het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl de appendix 06-09-2010 vastgesteld bij het Normdocument Webrichtlijnen. U vindt de appendix op de pagina Webrichtlijnen. Ook staat daar …

30 sep 2010

Vanuit het bestuur: Website kan ondanks DigiD tijdelijk logo prioriteit 2 of Webrichtlijnen behalen

Op dit moment is het voor een website met DigiD niet mogelijk om te voldoen aan de eisen voor een logo voor prioriteit 2 of de Webrichtlijnen. Dit komt, omdat DigiD slechts voldoet aan prioriteit 1.Om websites die DigiD bevatten maar verder aan alle richtlijnen voor prioriteit 2 of de Webrichtlijnen voldoen toch in de gelegenheid te stellen …

24 aug 2010

Gemeentesite van Krimpen aan den IJssel bekroond met drie sterren

Goed nieuws over Webrichtlijnen! De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een van de eerste gemeentesites die op basis van officieel onafhankelijk onderzoek aantoonbaar voldoet aan de Webrichtlijnen. De gemeente heeft met het behalen van het waarmerk aangetoond dat invoering van Webrichtlijnen een haalbare zaak is en niet ten koste hoeft te …

20 jul 2010

Denk mee over de nieuwe versie van Webrichtlijnen - publieke review van start gegaan

Op maandag 19 juli 2010 is de publieke review van Webrichtlijnen versie 2 van start gegaan. Tijdens de publieke review kan iedereen zijn of haar mening geven over de nieuwe conceptversie van de Webrichtlijnen. De tweede versie van de Webrichtlijnen houdt onder andere meer rekening met web 2.0-toepassingen en de gewijzigde …

07 jul 2010

Uitbreiding inspectie-instellingen

Binnenkort is er naast Accessibility en Qualityhouse een derde inspectie-instelling actief, namelijk Sogeti Nederland B.V.. Zodra Sogeti het proces om keuringen te mogen uitvoeren met een positief resultaat heeft doorlopen, naar verwachting najaar 2010, kan Sogeti daadwerkelijk keuringen uitvoeren en het waarmerk toekennen. Met de komst van …

08 jun 2010

Eurocommissaris Kroes zet zich in voor toegankelijk internet

Eind mei vond in Amsterdam het WCIT-congres plaats, een internationaal congres over informatietechnologie dat de zogeheten Digitale Agenda voor de toekomst vaststelt. Tijdens dit congres zegde Eurocommissaris Kroes toe dat zij zich in haar beleid gaat inzetten voor volwaardige participatie van gehandicapten. Meer informatie vindt u …

08 jun 2010

Staatsecretaris Bijleveld 'dreigt' met wetgeving

In een interview met de Stichting Accessibility heeft demissionair Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezegd dat ze in zal grijpen met wetgeving als de overheid eind 2010 niet aan de normen voor toegankelijkheid voor websites voldoet. Het interview is te vinden …

19 mrt 2010

Tweede uitbreiding van DE BASIS

DE BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed, die door DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) is samengesteld in nauw overleg met de erfgoedsector. DE BASIS - Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie - vormt een houvast voor alle erfgoedinstellingen die willen weten aan welke technische eisen …

10 mrt 2010

Demissionair Staatssecretaris Bijleveld houdt vast aan de overeenkomst NUP: de websites moeten aan belangrijke eisen van de e-toegankelijkheid voldoen voor 1 januari 2011

Op 10 maart jl. vond een Algemeen Overleg (AO) plaats van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met demissionair Staatssecretaris Bijleveld. In dit AO was onder andere de voortgang van het NUP, waaronder de Webrichtlijnen geagendeerd. Door alle kamerleden die het woord voerden, werd nadrukkelijk ingegaan op …

09 mrt 2010

BZK en Stichting Waarmerk drempelvrij.nl werken samen aan nieuwe versie Webrichtlijnen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl gaan samen werken aan een nieuwe versie van de Webrichtlijnen. De nieuwe versie wordt gebaseerd op de meest recente internationale toegankelijkheidsnormen. Dat leidt naar verwachting tot eenduidiger kwaliteitseisen aan websites en …

08 mrt 2010

Toegankelijkheid gemeentelijke websites ver onder de maat

98% van de onderzochte websites van gemeenten voldoet niet aan de minimale toegankelijkheidseisen. Dat is de dramatische uitkomst van de Accessibility Monitor 2010. Voor de derde keer op rij is geen verbetering te zien bij de websites van gemeenten. Viziris, de belangenorganisatie van mensen met een visuele handicap, de Chronisch zieken …

10 feb 2010

Goede mogelijkheden tot wettelijke regeling toegankelijkheid van websites

Tijdens een bijeenkomst in het Museum voor Communicatie heeft staatssecretaris Bussemaker bekend gemaakt dat zij goede mogelijkheden ziet voor een wettelijke regeling om de toegankelijkheid van websites te verbeteren. Voor mensen met een beperking is het erg belangrijk dat zij gemakkelijk diensten via internet kunnen betrekken. Websites zijn …

21 dec 2009

Nieuwe logo's

Het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft in de vergadering van 16 september 2009 het besluit genomen om de onderstaande logo's toe te kennen aan de diverse regelingen waarop inspectie plaatsvindt. De nieuwe logo's worden vandaag ingevoerd. Bestaande klanten zijn door de inspectie-instelling apart geïnformeerd en …

07 dec 2009

Seminar over WCAG 2.0

Sinds eind 2008 is er een nieuwe versie van de internationale toegankelijkheidsstandaard, WCAG 2.0. Begin 2010 zal er een officiële Nederlandse vertaling beschikbaar zijn. Deze standaard zal tevens de basis vormen voor de nieuw te ontwikkelen versie van de Webrichtlijnen van de Nederlandse overheid. Wat hebben we aan de nieuwe standaard? …

11 nov 2009

Nieuwe dienst maakt online video drempelvrij

Bartiméus heeft een videodienst opgezet die onder andere overheden en bedrijven helpt om online video te laten voldoen aan de Webrichtlijnen en het Waarmerk drempelvrij.nl. Voor overheidswebsites geldt namelijk dat alle online videobestanden voor eind 2010 voorzien moeten zijn van audiodescriptie (extra audiospoor voor mensen die blind zijn) …

02 nov 2009

Publieke beoordeling van vertaling van Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Webcontent

Op 2 november 2009 start de publieke beoordeling van de voorlopige Nederlandse vertaling van de internationale richtlijnen voor kwaliteit en toegankelijkheid van websites (WCAG ) 2.0. Onder leiding van Stichting Accessibility hebben 26 organisaties aan deze vertaling meegewerkt. Zij roepen nu iedereen op om de vertaling op juistheid …

21 sep 2009

Vanuit het bestuur: Appendix bij het Caesura en Samplingdocument Webrichtlijnen

Op voorstel van de Normcommissie, d.d. 1 september 2009, heeft het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl in de vergadering van 16 september 2009 de onderstaande appendix vastgesteld. Appendix Bij het Caesura en Samplingdocument Webrichtlijnen, zoals is vastgesteld op 20 juli 2007 DFN-element Richtlijn 3.7 wordt voortaan bij …

21 sep 2009

Overheid weer een stukje toegankelijker

Steeds meer gemeenten leveren hun burgers digitale diensten. Ongewild hebben ze daarmee de toegankelijkheid van hun website in gevaar gebracht. Wat is namelijk het geval? Overheden die elektronische diensten aanbieden maken gebruik van DigiD. Deze voor alle overheden ontwikkelde elektronisch inlogmethode voldoet helaas nog niet aan de normen …

21 sep 2009

Vanuit de normcommissie: Behandeling suggesties en voorstellen tot wijziging

De normcommissie zal voortaan tweemaal per jaar eventuele voorstellen tot wijziging van het Normdocument en het Caesura en Samplingdocument Webrichtlijnen behandelen. Zoals bekend hanteren de inspectie-instellingen deze twee documenten bij het inspecteren van websites. De normcommissie zal steeds tevoren langs diverse kanalen …

11 dec 2008

WCAG 2.0: nieuwe standaard voor toegankelijkheid

Op 11 december 2008 heeft W3C haar nieuwe standaard voor toegankelijkheid - WCAG 2.0 - gepubliceerd. Websites die op basis van deze standaard gebouwd worden, sluiten nog beter aan bij de wensen van gebruikers, in het bijzonder gebruikers met een beperking en senioren. Bij het ontwikkelen van de nieuwe standaard is gebruik gemaakt van kennis …

01 dec 2008

Alle overheden moeten voldoen aan de Webrichtlijnen (NUP)

Op 1 december hebben, Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) getekend. In het NUP staat hoe de infrastructuur van de e-overheid gericht kan worden benut voor betere dienstverlening door de overheden aan burgers en bedrijven. Met de ondertekening van het …

01 sep 2008

Qualityhouse tweede geaccrediteerde inspectie-instelling

Per 1 september 2008 is de nieuwe inspectie-instelling Qualityhouse actief Qualityhouse is als tweede inspectie-instelling geaccrediteerd websites te keuren op toegankelijkheid en het Waarmerk drempelvrij.nl toe te kennen Qualityhouse is een specialist, die zich volledig heeft toegelegd op de kwaliteitszorg en procesverbetering in de ICT. …

20 jul 2007

Kwaliteitsregeling Webrichtlijnen

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl beheert per 20 juli 2007 de kwaliteitsregeling Webrichtlijnen. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande drempelvrij.nl regeling, met extra ijkpunten voor kwaliteit en toegankelijkheid. Voor bestaande deelnemers aan de toetsing voor het Waarmerk drempelvrij verandert in de nieuwe …

25 jun 2007

Thuiswinkel Wehkamp is drempelvrij

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 22 juni jl. heeft Alexander van Slooten, manager internet van Wehkamp, het toegankelijkheidscertificaat ontvangen uit handen van Eric Velleman, directeur van Bartiméus Accessibility, inspectie-instelling van Waarmerk drempelvrij.nl. Volgens Alexander van Slooten is het drempelvrij maken van de …

19 jun 2007

Persbericht winnaars Rock My Website

De winnaar is... Hilversum - Op de Developers and Remix Days van Microsoft is op 14 juni jl. de winnaar van de Rock my website competitie bekend gemaakt. drempelvrij.nl feliciteert John Bruin, Waldek Mastykarz en Martijn Wortel van Imtech ICT Busines Solutions met het winnende ontwerp. Zij maakten de beste en meeste toegankelijk website …

08 mei 2007

Microsoft op zoek naar beste website voor mensen met een functiebeperking

Maak het beste ontwerp voor www.drempelvrij.nl en win 2000 euro, Rock my website Bron: Microsoft website Schiphol-Rijk - Microsoft Nederland organiseert een wedstrijd voor de bouw van een website voor de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Met behulp van Expression Web, de nieuwe professionele designtool van Microsoft, kan eenvoudig een …

10 mrt 2007

Engelse tekst voor publieke review

The Web Guidelines quality regulation Text input The normative document contains criteria for the evaluation of web sites in conformance with the Dutch Government Web Guidelines and in complete conformance with the Web Content Accessibility Guidelines 1.0 priority 1 and 2 checkpoints. The Web Guidelines have been developed by the …

10 mrt 2007

Uitnodiging publieke review normdocument Webrichtlijnen

Op 19 maart 2007 start de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl met de publieke review van het normdocument Webrichtlijnen. Graag nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen. Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs. Het Normdocument bevat criteria voor het toetsen van websites conform de Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen zijn door de …

05 mrt 2007

Provinciale stemwijzers en websites: Op weg naar toegankelijkheid

Van de elf onderzochte websites voor de provinciale verkiezingen voldoet slechts één aan de eisen van toegankelijkheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat door Accessibility is uitgevoerd in opdracht de stichting Waarmerk drempelvrij.nl en Burger@Overheid.nl. Ouderen en gehandicapten kunnen nu op één toegankelijk site …

10 sep 2006

Besluit kwaliteit Rijksoverheidswebsites is genomineerd voor de ISOC-Award

Ieder jaar reikt de vereniging Internet Society Nederland, de Nederlandse afdeling van de wereldomspannende internetorganisatie ISOC, een aantal prijzen uit voor vernieuwende of kwalitatief hoogstaande internetgerelateerde projecten op maatschappelijk, bestuurlijk en artistiek vlak. Dit jaar is het 'Besluit Rijksoverheidswebsites genomineerd …

05 jul 2006

Nieuwe versie van normdocument beschikbaar

Op 5 juli 2006 keurde het bestuur een aantal wijzigingen aan het normdocument goed. Dat normdocument is vanaf 1 november 2006 van kracht. Naast wijzigingen in de grootte van de steekproef en de keuze van de pagina's voor die steekproef is er een wijziging ten aanzien van de taalwisselingen. Hoewel wenselijk, is het niet langer noodzakelijk …

30 jun 2006

Websites overheid toegankelijker

Op 30 juni 2006 heeft de ministerraad het besluit genomen dat alle rijksoverheidwebsites uiterlijk in 2010 voor iedereen toegankelijk moeten zijn, inclusief mensen met een functiebeperking. Lees …

18 apr 2006

Hermes ontvangt Waarmerk drempelvrij.nl

Weert, 18 april 2006. Op 3 april 2006 ontving openbaar personenvervoerder Hermes Groep NV het Waarmerk drempelvrij.nl. Daarmee is Hermes het eerste openbaar vervoerbedrijf van wie de website ook goed toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking en ouderen. Hermes wil in beweging zijn voor haar reizigers. Niet alleen op de weg, …

21 sep 2005

Feestelijke uitreiking van waarmerken tijdens het MKB-seminar van 21 september 2005

Scapino - de eerste toegankelijke webwinkel in Nederland Op 21 september heeft Jan Troost, voorzitter van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, tijdens het seminar voor ondernemers in het MKB het Waarmerk uitgereikt aan schoenenretailer Scapino voor haar nieuwe webwinkel. De webwinkel, die door Scapino wordt gezien als de opening van het …

01 sep 2005

Op 1 september heeft het Waarmerk drempelvrij.nl 100 deelnemers

Met de aanmelding van www.erfgoedinspectie.nl/ bij de keuringsinstelling Accessibility.nl is de grens van 100 deelnemers gepasseerd. Een mijlpaal waarvoor de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl iedereen die zich hiervoor heeft ingezet van harte bedankt. Stichting Waarmerk drempelvrij.nl hoopt nu dat de groei doorzet zodat alle websites voor …

22 mrt 2005

Branche-Innovatie Award 2005 voor een nieuw kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites

De Thuiswinkel Innovatie Award 2005 is uitgereikt aan de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Maandagavond zijn tevens vak- en publieksprijzen in verschillende categoriën uitgereikt als onderdeel van de Nationale Thuiswinkel Awards 2005. Tijdens een sfeervolle gala-avond in de Hotels van Oranje in Noordwijk aan Zee werd voor de vierde keer …