Sites gebouwd door Rox Media

Website Organisatie Versie Score Keuringsinstelling Bouwer
Logo van Rijksoverheid Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties - Rijks ICT Dashboard 2 Score http://www.rijksictdashboard.nl - Site heeft drempelvrij niveau 3 logo, voldoet aan Webrichtlijnen 2, Level AA Site is geïnspecteerd door Stichting Accessibility Rox Media