Nieuws

Het laatste nieuws over Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, toegankelijkheid en webrichtlijnen, vindt u hier. In het archief vindt u nieuwsberichten uit specifieke jaren.

24 okt 2014

Bijzonder toegankelijk – onafhankelijk vastgesteld!

In een artikel in InGovernment van september wordt het belang van toegankelijke overheidswebsites onderstreept. Om deze te realiseren, is samenwerking gezocht met softwareleveranciers en is een set instrumenten ontwikkeld waarmee overheden zelf kunnen checken of zij goed bezig zijn met …

06 okt 2014

Bijzonder toegankelijk – drempelvrij.nl 10 jaar op de bres voor aantoonbare digitale toegankelijkheid

Van 6 t/m 11 oktober vindt de 15e Week van de Toegankelijkheid plaats. Onder het motto ‘Welkom bij onze club!’ staat de toegankelijkheid van verenigingen centraal. Doel is om te laten zien hoe verenigingen toegankelijk kunnen zijn voor iedereen, ook voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Het gaat om fysieke toegankelijkheid en het …

15 sep 2014

Netwerkbijeenkomst 23 januari 2015: 10 jaar op de bres voor Digitale Toegankelijkheid voor iedereen

Eerder bent u via deze website geïnformeerd over een feestelijke netwerkbijeenkomst op 3 oktober. Een goed moment om aan de voorafgaand aan de Week van de Toegankelijkheid met elkaar nieuwe inzichten en beleidskaders te delen. Echter, in verband met de beschikbaarheid van enkele belangrijke sprekers is deze netwerkbijeenkomst verplaatst naar 23 …

25 jun 2014

‘De vaardigheid om digitaal zaken te doen met de overheid wordt groter naarmate overheidswebsites toegankelijker zijn’

In het Algemeen Overleg Digitale overheid van 25 juni 2014 heeft mevrouw Oosenbrug in het kader van de digitale toegankelijkheid onder andere aan Minister Plasterk gevraagd naar de bereikte resultaten: welke overheidswebsites aantoonbaar …

29 apr 2014

drempelvrij.nl op de bres voor toegankelijke digitale overheid en participatiesamenleving

Willen de digitale overheid en de participatiesamenleving een succes worden, dan moeten de digitale diensten en voorzieningen aan minimale toegankelijkheidsvoorwaarden voldoen. Daarom dienen gemeenteraden dit een prominente plaats geven in de komende raadsprogramma’s en …

25 mrt 2014

Register Waarmerkdragers gebruiksvriendelijker

Wilt u snel weten of een website aantoonbaar toegankelijk is? Dat is nu heel …

28 feb 2014

Tijdelijke ontheffing voor DigiD

Op dit moment is het voor een website met DigiD niet mogelijk om te voldoen aan de eisen voor een waarmerk WCAG 2.0 / Webrichtlijnen versie 2.0. Dit heeft te maken met het feit dat er content aanwezig is met een tijdslimiet, waarvan de timing niet aanpasbaar is (succescriterium …

17 feb 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: ga voor een toegankelijke gemeente!

Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat de rijksoverheid steeds meer zorgtaken naar de gemeenten overhevelt, is toegankelijke communicatie voor iedereen een belangrijk item in deze …

10 jan 2014

Qualityhouse wordt Centric Test & Security Professionals

Vanaf 1 januari 2014 gaat inspectie-instelling Qualityhouse verder onder de naam Centric Test & Security Professionals. Qualityhouse was al onderdeel van …

20 dec 2013

De burger gaat digitaal: aanbevelingen ombudsman

In zijn Visiebrief digitale overheid van 23 mei 2013 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven dat burgers in 2017 al hun zaken via internet moeten kunnen regelen. Hoe wordt daarbij rekening gehouden met de belangen van …

Nieuwsarchief